Lietuvos nacionalinis kultūros centras - Įsakymas

Baltica
Įsakymas

LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MENO ŠAKŲ, ŽANRŲ KOLEKTYVŲ EKSPERTŲ KONSULTANTŲ
NUOSTATŲ, SĄRAŠO ir ATASKAITOS FORMOS TVIRTINIMO

2006 m. spalio 6 d. Nr. V- 28
Vilnius

Turėdamas tikslą padėti meno kolektyvams ir jų vadovams, meno šakų bei žanrų specialistams, savivaldybių, apskričių administracijoms siekti meno bei kultūros raiškos kokybės, kūrybos įvairovės, veiksmingo meninio visuomenės ugdymo,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Meno šakų, žanrų kolektyvų ekspertų konsultantų nuostatus.

2. Meno šakų, žanrų kolektyvų ekspertų konsultantų sąrašą.

3. Meno šakų, žanrų kolektyvų eksperto konsultanto ataskaitos formą.

4. Meno šakų, žanrų kolektyvų eksperto konsultanto pažymėjimą.

Direktorius Saulius Liausa