Lietuvos nacionalinis kultūros centras - Darbuotojų kontaktai

Baltica
Darbuotojų kontaktai

VADOVYBĖ

Saulius Liausa

Direktorius

(8 5) 261 1190

saulius.liausa@lnkc.lt

Vida Šatkauskienė Direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus vedėja

(8 5) 261 2540

satkauskiene@lnkc.lt

Rimantas Dulkė Direktoriaus pavaduotojas, Ūkio poskyrio vedėjas

(8 5) 261 0995

ukis@lnkc.lt


ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS


Papročių ir apeigų poskyris
Nijolė Marcinkevičienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2939

tradicija@lnkc.lt

Skirmantė Ramoškaitė Vyresnioji specialistė

(8 5) 210 7669

s.ramoskaite@lnkc.lt


Folkloro poskyris
Jūratė Šemetaitė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4467

semetaite@lnkc.lt

Arūnas Lunys Vyriausiasis specialistas

(8 5) 262 5958

a.lunys@lnkc.lt

Loreta Sungailienė Vyriausioji specialistė

(8 5) 210 7669

l.sungailiene@lnkc.lt

Audronė Vakarinienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 212 0570

folkloras@lnkc.lt


Tautodailės poskyris

Teresė Jurkuvienė

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 3553

tautodaile@lnkc.lt

Darija Čiuželytė Vyresnioji specialistė

(8 5) 261 3553

d.ciuzelyte@lnkc.lt

Danutė Keturakienė Vyriausioji specialistė

(8 5) 262 9569

kostiumas@lnkc.lt

Sandra Stalnionytė Vyriausioji specialistė-vadybininkė

(8 5) 261 2553

sandra.stalnionyte@lnkc.lt


Žurnalo „Liaudies kultūra“ redakcija

Saulė Matulevičienė Vyriausioji redaktorė

(8 5) 261 3412

liaudies.kultura@gmail.com

Dainius Razauskas Vyresnysis redaktorius

(8 5) 261 3161

liaudies.kultura@lnkc.lt

Juozas Šorys

Vyresnysis redaktorius

(8 5) 261 3161

jsorys9@gmail.com

Lina Leparskienė

Vyresnioji redaktorė

(8 5) 261 3161

l.leparskiene@lnkc.lt


MĖGĖJŲ MENINĖS KŪRYBOS SKYRIUS


Muzikos poskyris

Aurelija Andrejauskaitė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2530

muzikos.skyrius@lnkc.lt

Donatas Zakaras Vyriausiasis specialistas

(8 5) 261 0996

donatas.zakaras@gmail.com

Rolandas Lukošius Vyresnysis specialistas

(8 5) 261 0996

rolandas@lnkc.lt


Teatro poskyris
Irena Maciulevičienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2100

teatras@lnkc.lt

Ramūnas Abukevičius

Vyriausiasis specialistas

(8 5) 261 2100

ramuno.atelje@gmail.com


Choreografijos poskyris
Živilė Adomaitienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2011

zivile.adomaitiene@lnkc.lt

Gražina Kasparavičiūtė Vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4706

kasparas@lnkc.lt

Jolanta Kisielytė-Sadauskienė Vyresnioji specialistė

(8 5) 261 2939

j.kisielyte@lnkc.lt


BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS


Regionų kultūros informacijos poskyris

Inga Kriščiūnienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2594

ekinfo@lnkc.lt

Jurgita Aleknavičienė  Vyriausioji specialistė

(8 5) 262 6088

j.aleknaviciene@lnkc.lt

Eglė Ladigienė  Vyresnioji specialistė

(8 5) 261 4763

egle.ladigiene@lnkc.lt

Ieva Krivickaitė  Vyresnioji specialistė

(8 5) 261 4763

i.krivickaite@lnkc.lt


Leidybos poskyris, biblioteka

Audronė Lasinskienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4159

leidyba@lnkc.lt

Alfredas Mickus

Specialistas-vadybininkas

(8 5) 212 4033

alfredas.mickus@lnkc.lt

Renata Radavičiūtė Redaktorė (8 5) 261 4509 redaktore@lnkc.lt


Liaudies kūrybos archyvas

Rita Balkutė Vyriausioji archyvarė

(8 5) 262 6155

archyvas@lnkc.lt

Ingrida Mušeikienė Archyvarė

(8 5) 262 6155

i.museikiene@lnkc.lt


Informacinių technologijų poskyris
Paulius Jurkus Skaitmeninio proceso automatizavimo inžinierius

(8 5) 261 4786

it@lnkc.lt

Jonas Tumasonis-Adominis Vaizdo operatorius

(8 5) 261 4786

j.tumasonis@lnkc.lt

Rimantas Motiejūnas Garso režisierius

(8 5) 261 3774

lnkc@lnkc.lt

Dovilė Bindokaitė Garso režisierė-vadybininkė

(8 5) 261 3774

d.bindokaite@lnkc.lt


Buhalterija

Ona Jonikienė Vyriausioji buhalterė

(8 5) 261 2101

buhalterija@lnkc.lt

Regina Zarankienė Buhalterė kasininkė 

(8 5) 261 2101

r.zarankiene@lnkc.lt

Lilija Tolomanova Buhalterė

(8 5) 261 2101

l.tolomanova@lnkc.lt


Raštinė

Dalia Usinavičienė

Direkcijos sekretorė-vadybininkė

(8 5) 261 1190
(8 5) 261 2540

lnkc@lnkc.lt

Enrika Stanevičienė Personalo, raštvedybos specialistė

(8 5) 261 2103

personalas@lnkc.lt


Ūkio poskyris

Alfredas Mickus  Administratorius  (8 5) 261 0995  alfredas.mickus@lnkc.lt
Genovaitė Juknevičienė Budėtoja

(8 5) 261 3774

 
Rimantas Daugėla Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 
Stanislovas Gudžiūnas Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 

Galina Žilienė

Kiemsargė

(8 5) 212 0530