Į pradžią Svetainės žemelapis
English
Poskyriai
Folkloro
Tautodailės
Papročių ir apeigų
Muzikos
Teatro
Choreografijos
Regionų kultūros informacija
Etninės kultūros
Mėgėjų meno
Kultūros centrų
Leidybos
Biblioteka
Liaudies kūrybos archyvas
Žurnalas „Liaudies kultūra“
Įrašų studija

Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 261 1190, 261 2540
Faks. (8 5) 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt
 

Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Valstybės biudžetinė įstaiga
Kodas 190758519
A. s. LT517300010002455760, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

Liaudies kultūra 2016

  

VIRŠELIUOSE:
Arūno BALTĖNO fotografija.
2011 m.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaudies kultūra 2016 Nr. 6

Nacionalinių parkų kelias, arba kaip kurti Lietuvos kraštovaizdžio „altoriai". Pokalbis su profesoriumi Pauliumi KAVALIAUSKU - 1

MOKSLO DARBAI
 
Rūta ŽARSKIENĖ
Nuo lietuvių mokslo draugijos iki Lietuvių tautosakos rankraštyno: LMD tautosakos rankraščių ir garso įrašų kolekcijos - 14

Eugenijus ŽMUIDA
Eglė žalčių karalienė. Slibino ir mergelės motyvo kilmė. Pabaiga, pradžia 5-ame žurnalo numeryje - 27

Jūratė ŠLEKONYTĖ
Linksmoji magija tradicinėje lietuvių kultūroje: pokštaujantis burtininkas - 37
 
ATMINTIS

„... Ir bėga protėviai artyn". Pokalbis su dailininke Viktorija DANILIAUSKAITE - 48

Viktorija DAUJOTYTĖ „Dirbti savo darbus" - 55

SKAITYMAI 
Anatolijus ŽURAVLIOVAS. Oi did lado ir analogai - 58

ATMINTIS
Grigo bitės po Grįžulo (Grigo) Ratais.
Vilniaus universiteto fizikos profesorių emeritą,
Lietuvos mokslų akademijos tikrąjį narį Joną Grigą iš Kabelių kalbina Juozas ŠORYS - 63
 

PAPROČIAI
Venantas MAČIEKUS.
Turgūs ir prekymečiai: prekiavimo papročiai - 74
 

Vilius NAUJIKAS. Kupiškio turgus, 1968 m. - 79

ŽMONĖS PASAKOJA
Gervėčių krašto burtininkai - 84
 

VIRŠELIUOSE:
Viktorija DANILIAUSKAITĖ. Mėlynas. 2011 m. Milas, akmuo, siūlai. 56x68. Fragmentas. Ramūno Virkučio nuotrauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaudies kultūra 2016 Nr. 5

Tėvynės, tautos ir kalbos mylėtojas.
Apie Martyno Liudviko Rėzos (1776–1840) kūrybinį palikimą pasakoja Prūsijos (Mažosios) Lietuvos raštijos tyrinėtoja dr. Liucija CITAVIČIŪTĖ - 1

Mokslo darbai

Rima PALIJANSKAITĖ. Kristijono Donelaičio socialinės pažiūros ir Martynas Liuteris - 9

Marijus ŠIDLAUSKAS. Ar mums reikia Hermano ZUDERMANO? - 22

Eugenijus ŽMUIDA. Eglė žalčių karalienė: slibino ir mergelės motyvo kilmė - 30

Kūryba

Požeminių upių tėkmė.
Trumpa pažintis su Viktorija DANILIAUSKAITE - 42

Skaitymai

Indėnų „Žalčių karalienė“. Šiaurės Amerikos indėnų mitai - 44

„Heinrichas Himleris manė esąs raganos palikuonis“. Pokalbis su istoriku bei etnologu Giunteriu Dipoldu (Günther DIPPOLD) - 49
„Mitai apie istorines raganas gajūs ir XXI amžiuje“. Pokalbio komentarai - 52

Mokslo darbai

Arūnas AUGUSTINAITIS. Asmenybė, laikas ir vieta postmoderniose medijose: naujos paradigmos, neatskleisti kontekstai - 58

Kūrybinės dirbtuvės

Jolanta ZABARSKAITĖ. Istorinės asmenybės transformacijos postmoderniose medijose: Martynas Liudvikas Rėza - 67

Žmonės pasakoja

Namai kaip sala.
Su Antanu, Nijole ir Gediminu KUDABOMIS, šiuo metu vieninteliais paminklinio Salų II (Ignalinos r.) kaimo gyventojais, kalbasi Juozas ŠORYS - 73

Salų kaimo pritaikymo vizija – ekomuziejus - 84

Arūnas BALTĖNAS, Vytautas RAMANAUSKAS. Visų šventųjų vakaras Triškių, Viekšnių, Gargždelės (Salantų) kapinėse. 2012 m. - 87

 

 

VIRŠELIUOSE:
Mingėlos ąžuolas.
Auga Mingėlos kieme,
Vieštovėnų k. Plungės r. ,
prie Plungės–Vėžaičių kelio.
Vykinto VAITKEVIČIAUS nuotrauka. 2015 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaudies kultūra 2016 Nr. 4


Darius KUOLYS.
Apie laisvę senojoje Lietuvoje - 1
Kam laisvės pasakojimas įpareigoja? Diskusija - 9 

MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS.
Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė - 13

SKAITYMAI
Viktorija DAUJOTYTĖ.
Šventumas; aukštųjų būsenų sauga - 19

MOKSLO DARBAI
Vykintas VAITKEVIČIUS.
Baltų šventviečių atodangos - 33

Miglė LEBEDNYKAITĖ.
Iš lietuvių etnografijos muziejinių rinkinių istorijos. Kazio Griniaus (1866–1950) kolekcija. II d. - 44

SKAITYMAI
Aronas GUREVIČIUS.
Ragana kaime ir teisme (kaip magiją suprato liaudis ir mokytieji). II d. - 60

PARODOS. KONKURSAI
Darija ČIUŽELYTĖ.
Tradicijos ir nauji vėjai: „Sidabro vainikėlių“ konkursas - 68

KNYGOS
Pirmasis etnografijos enciklopedinis žodynas.
Mintimis dalijasi žodyno rengėjos muziejininkės Elvyda LAZAUSKAITĖ, Ona Danutė ALEKNIENĖ, Laima LAPĖNAITĖ, dailininkė Edita PRELGAUSKIENĖ,  kalbininkai Marytė SLUŠINSKAITĖ, Jonas KLIMAVIČIUS ir etnologė Vida SAVONIAKAITĖ - 73

ŽMONĖS PASAKOJA
Agnietė AMBRAZIEJŪTĖ-STEPONAITIENĖ-ŽVIRGŽDĖ.
Anais laikais - 85
„Pirma grūšos medzai dangų rėmė...“ - 95

VIRŠELIUOSE:
Kernavės piliakalniai.
Arūno Baltėno nuotrauka. 1998 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liaudies kultūra 2016 m. Nr. 3

Pajautos slėnis archeologo akimis.
Pokalbis su Vilniaus universiteto archeologijos katedros docentu Aleksiejum LUCHTANU apie Kernavės tyrimų istoriją - 1

„Jautėmės kaip viena gentis“.
Vilniaus dailės akademijos dėstytoją, menininką, senųjų amatų ir technologijų žinovą Algimantą KENSMINĄ kalbina Juozas ŠORYS - 15

MOKSLO DARBAI
Asta SKUJYTĖ.
„Šis arklys būtų manas, bet laukas“: raitelio ir arklio įvaizdžių reikšmė drugio ligos kontekste - 26

Miglė LEBEDNYKAITĖ.
Iš lietuvių etnografijos muziejinių rinkinių istorijos. Kazio Griniaus (1866–1950) kolekcija - 35

Ernestas VASILIAUSKAS.
Medvilionių dvaras: nuo bajorkaimio iki kultūros židinio  - 54

SKAITYMAI
Aronas GUREVIČIUS.
Ragana kaime ir teisme (kaip magiją suprato liaudis ir mokytieji) - 69

ŽMONĖS PASAKOJA
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ.
Vaikai ir laukiniai augalai  - 80

KNYGOS
Rimantas BALSYS.
Užgavėnės: nuo karnavalų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikų rūmuose iki Žiemos palydų šventės sovietmečiu - 90

Daiva LUCHTANIENĖ.
Straipsnių rinkinys „Eksperimentinė archeologija. Lietuvos materialaus paveldo rekonstrukcija“ - 94

VIRŠELIUOSE:
Lietuvos liaudies buities
muziejaus ekspozicijų fragmantai. 2010 m.
Arūno Baltėno nuotraukos.

 

 

 

 

 

 

 

 Liaudies kultūra 2016 Nr. 2

Apie paveldo komunikaciją, arba XXI a. muziejų. Pokalbis su Vilniaus universiteto Muzeologijos katedros vedėju Rimvydu LAUŽIKU - 1

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUI – 50 METŲ
Penkiasdešimtmetis kiaurastogis tautinės savimonės skansenas. Su Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse direktore Violeta REIPAITE kalbasi Juozas ŠORYS - 7
Vytautas STANIKŪNAS. Statome Lietuvos skanseną - 15
Inga LEVICKAITĖ-VAŠKEVIČIENĖ. Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijų kaita ir jų poveikis lankytojams - 26
Vida OLECHNOVIČIENĖ. Lietuvos liaudies buities muziejaus metų ciklo renginių „laiko juosta“ - 37

ATMINTIS
Gytis LUKŠAS. Marcelijus kaip niekas kitas turėjo teisę įžengti į mūsų kultūros praeitį - 54
Vladimiro TOPOROVO kalba pristatant filmą „Vakar ir visados“ - 58
Marcelijus MARTINAITIS. Šis tas  apie Vladimirą  Toporovą - 60

SKAITYMAI
Dainius RAZAUSKAS. Medis–moteris: ieva, verba, blindė - 63

MOKSLO DARBAI
Jonas MARDOSA. Vilniečių verbos XXI amžiuje: etnokonfesinis miestiečių tyrimas - 74

REGIONŲ KULTŪRA
Loreta LICHTAROVIČIENĖ. Vilniaus verbų rišimo tradicijos 2014 – 2015 m. Lietuvoje - 84
Arūnas BALTĖNAS. Vilniaus verbos - 89

KNYGOS
Žilvytis ŠAKNYS. Rusų liaudies kalendorius. Etnolingvistinis žodynas - 94
 

VIRŠELIUOSE:
Velykos Pievėnuose. 2010 m.
Arūno Baltėno nuotraukos.

 

 

 

 

 

 Liaudies kultūra 2016 Nr. 1

Lietuviai ir Amazonijos indėnai: čiabuviai ir tenbuviai. Juozo ŠORIO pokalbis su kun. Antanu SAULAIČIU - 1
Kunigas Antanas SAULAITIS SJ. „Mama, atėjo lietuviškas“. Kuo gyvi kelių kartų Brazilijos lietuviai imigrantai? - 15

SKAITYMAI
Ignas ŠLAJUS. Džozefas Kempbelas ir Lietuva - 19
Džozefas KEMPBELAS. Pasaka - 25

ATMINTIS
Marija KUODIENĖ. Vladas Jonas Ščeponas: „Visada piešiau ir domėjausi liaudies menu...“  - 40
 
KITOS KULTŪROS
Aleš GAČNIK. Kurento tradicija Europos karnavalinės kultūros kontekste - 48
Arūnas VAICEKAUSKAS. Persirengėlių kaukės – Balkanai ir Lietuva - 63

REGIONŲ KULTŪRA
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ. Po konkursinės apžiūros „Tradicija šiandien – 2015“. Mintys iš kelionių dienoraščio - 67
Povilas KRIŠČIŪNAS. Apie laimikį be meškerės, neįprastą Velyknaktį ir batuotą žąsiną - 76
Arūnas BALTĖNAS. Velyknaktis Pievėnuose - 80

ŽMONĖS PASAKOJA
Marija MAŽEIKIENĖ. Nuo pusiaugavėnio iki Velykų - 89

KNYGOS
Aistė ANDRIUŠYTĖ.
Išsami pažintis su Lietuvos etnine architektūra - 92

   
   
   
   
   
 
  


 2014   2011  

  

   2014 

 

Lietuvos kultūros centrai
Etninės kultūros antologija   
Etninės kultūros renginiai

Naujausias žurnalo 
„Liaudies kultūra“ numeris

© Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.