Lietuvos nacionalinis kultūros centras - Regionų kultūros stebėsenos, analizės ir informacijos poskyris (Kultūros centrai)

Baltica
Regionų kultūros stebėsenos, analizės ir informacijos poskyris (Kultūros centrai)

                                                                                                                       L K C   A s o c i a c i j a
 
SPECIALISTAI

JURGITA ALEKNAVIČIENĖ – vyriausioji specialistė              Lietuvos kultūros centrai                         
          Tel. (8 5) 262 6088                                              
          Faks. (8 5) 261 2607
          El. p. j.aleknaviciene@lnkc.lt


 LEIDINIAI

 Katalogas „Lietuvos kultūros centrai 2004“

  

 

„Kūrybos metraštis“ 2009 2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998

 


2016 m. KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

(Patvirtintos LR Kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-25)

RAŠTAS
 
1.  2016 m. Kultūros centrų ir jų filialų, skyrių, padalinių metinės veiklos ataskaitos forma
 
1A. 2016 m. Kultūros centrų ir jų filialų, skyrių, padalinių bendra metinės veiklos ataskaitos forma
 
2. 2016 m. Įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, metinės veiklos ataskaitos forma (2013 m. vadinosi „Kitų kultūros darinių“)
 
2A. 2016 m. Įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, bendra metinės veiklos ataskaitos forma (2013 m. vadinosi „Kitų kultūros darinių“)


Visos 2016 m. statistinių ataskaitų formos lieka tos pačios. Kaip ir pernai: bendrųjų ataskaitų (1a formoje) turi būti surašyti ir filialų, skyrių ar padalinių, bei (2a formoje) įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas pilni pavadinimai ir visi jų veiklos duomenys.

Atkreipkite dėmesį, kad I lentelėje „Pastatai“ įterpiamos naujos skiltys apie pastatus, pastatytus Valstybės investicijų programos (3 ir 7 skiltys) ir Europos sąjungos lėšomis (4 ir 8 skiltys), VI lentelėje „Lėšos“ – neformaliojo ugdymo krepšelio lėšos (10 skiltis). 

Daugiau informacijos: Jurgita Aleknavičienė, tel. (8 5) 262 6088

........................................................................................................................

Respublikos kultūros centrų statistika: 2016  2015  2014  2013

Kultūros centrų, jų padalinių ir kitų darinių tinklas: 2016 m.  2015 m.  2014 m.

Pastatai

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Materialinė bazė

2016  2015  2014  2013   2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Filialų: 2009  2007 2006  2005  2004

Lėšos

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Darbuotojai

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių skaičius

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Veikla ir renginiai 

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Trūkstamų specialistų poreikis 2004 m.

Mėgėjų meno kolektyvai pagal meno rūšis 

2006 metų: Miestų, Rajonų A–K, Rajonų K–P, Rajonų P–Š, Rajonų Š–V, Rajonų V-Z, Savivaldybių

2005 metų: Miestų, Rajonų A–K, Rajonų K–P, Rajonų P–Š, Rajonų Š–V, Rajonų V–Z, Savivaldybių

2004 metų: Miestų, Rajonų A–K, Rajonų K–P, Rajonų P–Š, Rajonų Š–V, Rajonų V–Z, Savivaldybių


 KC duomenų internetiniam puslapiui pateikimo, pakeitimo forma 


NOMINACIJOS, PREMIJOS

„Geriausio metų kultūros centro“ Nuostatai  Nuostatų pakeitimas  Laureatai: 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  

„Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose“ Nuostatai Laureatai: 2015  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

„Už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus“ Nuostatai Laureatai: 2015  2011 2010  2009  2008  2007


 TYRIMAI

„Lietuvos Regioninių kultūros centrų situacijos analizė 2006“

„Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei sukuriamojo produkto plėtra regionuose 2007“

„Regionų kultūros būklės tyrimas 2009 m.“