Lietuvos nacionalinis kultūros centras - Liaudies kultūra 2017

Baltica
Liaudies kultūra 2017

 

Pirmame viršelyje:
Narkūnų piliakalnis ir priešpilis iš rytų pusės. 1961 m. liepa. Balio Buračo nuotrauka. Saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve.

„Liaudies kultūra“ Nr. 2, 2017

TURINYS:

Miškuose ir upių slėniuose rymantys piliakalniai. Pokalbis su biologu Dariumi STONČIUMI...1

Požiūris

Antanas GUDELIS. Kosmogonija ir kalnas...12

Moksliniai tyrimai

Pilis: istorinė tikrovė šiapus ir anapus mūro. Pokalbis su istoriku Vytautu VOLUNGEVIČIUMI...25

Paveldas

Martynas JAKULIS. Nesvyžiaus Radvilų mauzoliejus XVI‒XVIII a. ...35

Audronė VYŠNIAUSKIENĖ. Radvilų mauzoliejaus tyrimai...38

Gintaras KAZLAUSKAS. Kunigaikščių Radvilų sarkofagai Nesvyžiaus mauzoliejuje...40

Vika VELIČKAITĖ. Apie Radvilos Žuvelės meilę Uršulei. Dienoraščio liudijimai...46

Moksliniai tyrimai

Žilvinas SVIGARIS. Archajinio lietuvių mąstymo atkūrimas: šventumo samprata...50

Adomas BUTRIMAS. Ritualinis kompleksas šiaurinėje Biržulio pakrantėje: raida nuo mezolito iki istorinių laikų...63

Šarūnė VALOTKIENĖ. Maža moterėlė visą svietą dengia: simbolinės ir mitinės adatos reikšmės...76

Žmonės pasakoja

Pasakojimai apie Didžiųjų Mostaičių kaimo ubagus...88

 

 

Pirmame viršelyje:

„Liaudies kultūra“ Nr. 1, 2017

TURINYS:

Kaip puoselėsime Vilniaus miesto atmintį? Pokalbis su Dariumi KUOLIU | 1

 Moksliniai tyrimai

Vykintas VAITKEVIČIUS. Piliakalnių duris pravėrus:
padavimai apie miegančią lietuvių kariuomenę | 5
Kreivoji pilis – piliakalnių Lietuvos palikimas. Pokalbis su istorike Oksana
VALIONIENE | 18
Dainius RAZAUSKAS. Lizdeikos gija lietuvių dvasinėje
tradicijoje | 28

J. Basanavičiaus premija

Kur vėjas traukia. Pokalbis su mitologu, religijotyrininku,
2016 m. valstybinės jono Basanavičiaus premijos
laureatu Dainiumi RAZAUSKU | 48
Liudvikas GIEDRAITIS. Nuo Giedraičio iki Toporovo... | 60

Atmintis

Kostas ALEKSYNAS. Penkiolika knygų – tautosakai. Išsamiai apie visus "Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos" tomus. | 62
Antanas GUDELIS. Sklypas kalne | 70

Moksliniai tyrimai

Virgilijus PUGAČIAUSKAS. Vilniaus turgavietės ir jų
ypatumai XIX a. I pusėje | 74
Aelita AMBRULEVIČIŪTĖ. Apie XIX a. II pusės
Vilniaus parduotuves | 80

Knygos

Pokalbis su Jūrate ŠLEKONYTE. Lietuvių pasakojamosios tautosakos daugiatomis: I tomą pasitinkant | 88
Aušra ŽIČKIENĖ. Muzikos tradicijų slinktys, arba kaip miestas
tapo tradicijų polifonijos centru (apie Austės NAKIENĖS
knygą „Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės
tradicijos: lietuvių muzikos kaita XX–XXI a.“) | 92