Lietuvos nacionalinis kultūros centras - Liaudies kultūra 2017

Baltica
Liaudies kultūra 2017

 

Pirmame viršelyje: Ožkabalių apylinkės. Daktaro Jono Basanavičiaus, kurio gimtadienį minime lapkričio 23 d., gimtosios vietos. Arūno Baltėno nuotrauka.

„Liaudies kultūra“ Nr. 5, 2017

Viktorija DAUJOTYTĖ.

Šventumas kasdienybės akivaizdoje | 1

Moksliniai tyrimai

Šiuolaikinė piligrimystė – Šv. Jokūbo kelias ir Anglijos katedros. Pokalbis su folkloriste iš Estijos Tina Sep (Tiina Sepp) | 6

Vika VELIČKAITĖ. Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės piligrimystė XVIII a. | 18

Pažintys

Paminklosaugos profesionalė. Pokalbis su paminklosaugininke Antanina MAČIONIENE | 32

Rumunija turi ypatingą dvasią. Pokalbis su rumunų fotografu

Vladu DUMITRESKU (Vlad Dumitrescu) | 45

Skaitymai

Džozefas KEMPBELAS. Tat tu esi. Religinių metaforų virsmai | 57

Moksliniai tyrimai

Šarūnas ŠIMKUS. Vandenyno simbolika vedose | 66

Atmintis

Justė ŽILIONYTĖ. Vilniaus universiteto Tautosakos būrelio istorija (1953–1961 m.) | 76

 

 

Pirmame viršelyje: Žolinės puokštės. Gervėčių kraštas.  2010 m. Arūno Baltėno nuotrauka.

„Liaudies kultūra“ Nr. 4, 2017

TURINYS:

Kultūrinės veiklos variklis: Kazio Bradūno šimtmečiui.

Pokalbis su poeto dukra Elena Bradūnaite-Aglinskiene.

MOKSLINIAI TYRIMAI

Antanas Gudelis. Atsiskyrimo kosmogonija: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Teresė Jurkuvienė. Lietuvių liaudies kostiumo rekonstravimas ir gamyba XX amžiuje.

TAUTINIO KOSTIUMO METAMS

Camilla Rossing. Norvegiškas tautinis kostiumas: istorija ir dabartis.

Elena Matulionienė. Asmeninio tautinio kostiumo įsigijimo ypatumai ir galimybės Lietuvoje.

ATMINTIS

Egidijus Gaidauskas. Mažosios Batakių istorijos. 2 d.

ŽMONĖS PASAKOJA

Batakiškių pasakojimai.

PAŽINTYS

Krašto apeivis apie dalgio naudą. Pokalbis su Kauno regioninio parko biologu Giedriumi Vavilavičiumi.

 

 

Pirmame viršelyje: Liepų aleja Trakuose. 2014 m Arūno Baltėno nuotrauka.

 

 

„Liaudies kultūra“ Nr. 3, 2017

TURINYS:

Algirdas Julius GREIMAS ir lietuvių mitologija. Pokalbis su mitologijos tyrinėtoja Daiva VAITKEVIČIENE | 1

Paveldas

Paveldėtas pasaulis: istoriniai sodai. Pokalbis su meno istoriku Dainiumi LABECKIU | 11

Arčiau gamtos: parkų ir miestų želdynai. Pokalbis su biologe Andželika KRIAUČIŪNIENE | 19

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Medis – motina. Dendromitologinė apybraiža | 25

Kitos kultūros

Amotsas DAFNIS. Šventų medžių garbinimas Šventojoje Žemėje šiandien | 45

Atmintis

Egidijus GAIDAUSKAS. Atsigręžimai iš vienkiemio. Mažosios Batakių istorijos | 61

Žmonės pasakoja

Marija Gaidauskienė pasakoja | 72

Atmintis

Atsidavusi muziejininkė: Aldonos STRAVINSKIENĖS atminimui | 79

Gyvoji tradicija

Austė NAKIENĖ. Jubiliejinio festivalio „Skamba skamba kankliai“ akimirkos | 91

 

 

Pirmame viršelyje:
Narkūnų piliakalnis ir priešpilis iš rytų pusės. 1961 m. liepa. Balio Buračo nuotrauka. Saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve.

„Liaudies kultūra“ Nr. 2, 2017

TURINYS:

Miškuose ir upių slėniuose rymantys piliakalniai. Pokalbis su biologu Dariumi STONČIUMI | 1

Požiūris

Antanas GUDELIS. Kosmogonija ir kalnas | 12

Moksliniai tyrimai

Pilis: istorinė tikrovė šiapus ir anapus mūro. Pokalbis su istoriku Vytautu VOLUNGEVIČIUMI | 25

Paveldas

Martynas JAKULIS. Nesvyžiaus Radvilų mauzoliejus XVI‒XVIII a. | 35

Audronė VYŠNIAUSKIENĖ. Radvilų mauzoliejaus tyrimai | 38

Gintaras KAZLAUSKAS. Kunigaikščių Radvilų sarkofagai Nesvyžiaus mauzoliejuje | 40

Vika VELIČKAITĖ. Apie Radvilos Žuvelės meilę Uršulei. Dienoraščio liudijimai | 46

Moksliniai tyrimai

Žilvinas SVIGARIS. Archajinio lietuvių mąstymo atkūrimas: šventumo samprata | 50

Adomas BUTRIMAS. Ritualinis kompleksas šiaurinėje Biržulio pakrantėje: raida nuo mezolito iki istorinių laikų | 63

Šarūnė VALOTKIENĖ. Maža moterėlė visą svietą dengia: simbolinės ir mitinės adatos reikšmės | 76

Žmonės pasakoja

Pasakojimai apie Didžiųjų Mostaičių kaimo ubagus | 88

 

 

Pirmame viršelyje:
Arūno Baltėno fotografija, 2005 m.

„Liaudies kultūra“ Nr. 1, 2017

TURINYS:

Kaip puoselėsime Vilniaus miesto atmintį? Pokalbis su Dariumi KUOLIU | 1

 Moksliniai tyrimai

Vykintas VAITKEVIČIUS. Piliakalnių duris pravėrus:
padavimai apie miegančią lietuvių kariuomenę | 5
Kreivoji pilis – piliakalnių Lietuvos palikimas. Pokalbis su istorike Oksana
VALIONIENE | 18
Dainius RAZAUSKAS. Lizdeikos gija lietuvių dvasinėje
tradicijoje | 28

J. Basanavičiaus premija

Kur vėjas traukia. Pokalbis su mitologu, religijotyrininku,
2016 m. valstybinės jono Basanavičiaus premijos
laureatu Dainiumi RAZAUSKU | 48
Liudvikas GIEDRAITIS. Nuo Giedraičio iki Toporovo... | 60

Atmintis

Kostas ALEKSYNAS. Penkiolika knygų – tautosakai. Išsamiai apie visus "Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos" tomus. | 62
Antanas GUDELIS. Sklypas kalne | 70

Moksliniai tyrimai

Virgilijus PUGAČIAUSKAS. Vilniaus turgavietės ir jų
ypatumai XIX a. I pusėje | 74
Aelita AMBRULEVIČIŪTĖ. Apie XIX a. II pusės
Vilniaus parduotuves | 80

Knygos

Pokalbis su Jūrate ŠLEKONYTE. Lietuvių pasakojamosios tautosakos daugiatomis: I tomą pasitinkant | 88
Aušra ŽIČKIENĖ. Muzikos tradicijų slinktys, arba kaip miestas
tapo tradicijų polifonijos centru (apie Austės NAKIENĖS
knygą „Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės
tradicijos: lietuvių muzikos kaita XX–XXI a.“) | 92

 

Viktorija DAUJOTYTĖ.
Šventumas kasdienybės akivaizdoje | 1

Moksliniai tyrimai

Šiuolaikinė piligrimystė – Šv. Jokūbo kelias ir Anglijos katedros. Pokalbis su folkloriste iš Estijos Tina Sep (Tiina Sepp) | 6

Vika VELIČKAITĖ. Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės piligrimystė XVIII a. | 18

Pažintys

Paminklosaugos profesionalė. Pokalbis su
paminklosaugininke Antanina MAČIONIENE | 32

Rumunija turi ypatingą dvasią. Pokalbis su rumunų fotografu
Vladu DUMITRESKU (Vlad Dumitrescu) | 45

Skaitymai

Džozefas KEMPBELAS. Tat tu esi. Religinių metaforų virsmai | 57

Moksliniai tyrimai

Šarūnas ŠIMKUS. Vandenyno simbolika vedose | 66

Atmintis

Justė ŽILIONYTĖ. Vilniaus universiteto Tautosakos būrelio istorija (1953–1961 m.) | 76

 

Viršelyje – Ožkabalių apylinkės. Daktaro Jono Basanavičiaus, kurio gimtadienį minime lapkričio 23 d., gimtosios vietos. Arūno Baltėno nuotrauka.

 

LK2017_5-viršelis-kėlimui.jpg