Dainų diena 2018
LNKC leidiniai - tautodailė

TAUTODAILĖS LEIDINIAI 

 

Kryždirbystė Žemaitijoje: mokslo straipsnių rinkinys; sudarytoja Teresė Jurkuvienė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015. 288 p.

      Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda - katalogas. Sudarė Laisvė Ašmonaitienė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2010.  30 p.

    

DVD Lietuvio namai / Scenarijaus autorės Nijolė Marcinkevičienė, Vida Šatkauskienė, režisierius Juozas Javaitis. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  1 DVD.
Kaina 7,24 Eur

Lietuvių tautinis kostiumas. Lithuanian nacional costume / Teksto autorė ir sudarytoja Teresė Jurkuvienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006.  246 p. (2008m. išleistas antras pataisytas leidinys) .- Parduodama "Baltų lankų" knygynuose. 

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda - katalogas. Sudarė Laisvė Ašmonaitienė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2008.  27 p.
Liaudies meno paroda. Katalogas / sudarytoja Alė Počiulpaitė. Vilnius: LLKC, 2009.  150 p.
Kaina 2,90 Eur

Lietuvių tautinis kostiumas. Lithuanian National Costume / Terėsė Jurkuvienė.  Vilnius: LLKC, "Baltos lankos", 2006.  246 p.: iliustr. (Parduota)
Plačiau....

 

Lietuvių tautinis kostiumas / Lietuvos liaudies kultūros centras; parengė Danutė Keturakienė (drabužių iškarpų brėžiniai, jų aprašai), Laisvė Ašmonaitienė (ornamentų ir audinių piešiniai), Teresė Jurkuvienė (tekstai apie liaudies drabužius, kostiumų aprašai), Rymantas Penkauskas (kostiumų ir jų dalių nuotraukos), Sigitas Jonkus (HTML puslapiai, audinių ir drabužių detalių nuotraukos).  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006.  1 elektroninė knyga kompaktiniame diskelyje.
Kaina 2,90 Eur

Šią elektroninę knygą galite skaityti ir internete: Lietuvių tautinis kostiumas.

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda. Katalogas: Aukso vainikas 2005 / sudarė Laisvė Ašmonaitienė.  Vilnius: LLKC, 2006.  27 p.: iliustr.

 

 

 

Lietuvių liaudies dailės paroda
. Katalogas: 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė / sudarė Alė Počiulpaitė.  Vilnius: LLKC, 1998.  61 p.: iliustr. 

 

Lietuvių liaudies dailės paroda. Katalogas: skulptūra, tapyba, grafika: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventė / sudarė Alė Počiulpaitė.  Vilnius: LLKC, 1994.  99 p.: iliustr. 
Lietuvių liaudies ornamentika: almanacho “Tautodailė” 4 kn.: straipsnių rinkinys / sudarė Feliksas Marcinkas, Giedrė Puodžiukaitytė.- V.: almanachas “Tautodailė”, LLKC, 1994.  80p.: iliustr. 
Jurkuvienė T. Tautinis kostiumas vaikams ir jaunimui.  Vilnius: LLKC, 1993.  172p.
Leidinys norintiems ir galintiems pasiūti savo vaikams tautinius kostiumus. Jame pateiktos svarbiausios žinios, koks turi būti kostiumas, brėžiniai,audimo, siuvinėjimo raštai. 
Lietuvių liaudies dailės paroda. Katalogas: 1990 m. XIII tautinė dainų šventė / sudarė Alė Počiulpaitė.  Vilnius: LLKC, 1990.  192 p.: iliustr. 
Pabaltijo liaudies tapyba: 1987m. konferencijos medžiaga / sudarė Alė Počiulpaitė; LR kultūros ir švietimo ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras.  Kaunas: Šviesa, 1990.  119 p.
Leidinyje pateikiami konferencijos “Šiuolaikinės Pabaltijo liaudies tapybos problemos” pranešimai, kuriuose estų, latvių ir lietuvių menotyrininkai, muziejininkai ir dailininkai aptaria liaudies tapybos būklę, raidos ypatybes, problemas.