Dainų diena 2018
SAVIVALDYBĖS

Naudojant duomenis būtina nurodyti informacijos surinkimo šaltinį.

ELEKTRĖNŲ sav.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Elektrėnų KC

Daugiaf.

16000

19

režsieriai

Chorvedžiai, choreografai, režisieriai

Liaudies instr. specialistai

-

2.

Vievio KC

Daugiaf.

9000

6

choreografai

chorvedžiai

Projektų koordinatoriai, etnografai

Taip

3.

Kazokiškių KC

608

3

-

-

choreografas

-

4.

Pastrėvio KC

890

1

Masinių renginių režisūra

-

Kaimo kapelos vadovas

Ne

5.

Jagėlonių KC

480

1

-

-

-

-

6.

Gilučių KC

550

2

Kult. Renginių organizatoriai

-

choreografai

-

7.

Semeliškių KC

1400

2

Kult. Renginių organizatorius, dramos kol. vadovas

-

Kapelos vadovas, ansamblio vadovas

-

8.

Kietaviškių KC

1070

2

Kult. Renginių organizatorius

-

Choreografas, meno vadovas

-

9.

Beižionių KC

401

1

neturi

-

Kolektyvų vadovas

taip

KALVARIJOS sav.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Kalvarijos KC

Daugiaf.

11000

8

Klubinio darbo spec., dramos spec., režisierius, chorvedys, kapelos vadovas, etnografas, renginių organizatorius, choreografas

-

Renginių režisierius, etnografas, choreografas

taip

2.

Aistiškių laisv. salė

Daugiaf.

filialas

200

1

-

-

-

-

3.

Akmenynų laisv. salė

Daugiaf.

filialas

500

1

Kultūros darbo organizatorius

-

Meno vadovas

taip

4.

Brukų laisv. salė

filialas

900

1

Kultūros darbo organizatorius

-

Choreografas, dramos spec.

Ne

5.

Jungėnų laisv. salė

filialas

1500

1

Kultūros darbom organizatorius

-

Meno vadovas

-

6.

Jusevičių KC

Daugiaf.

filialas

400

1

Masinmių renginių režisierius

-

-

taip

7.

Kalvarijos mėgėjų teatras „Titnagas“

Daugiaf.

filialas

5100

4

Režisierius, dailininkas, pastatyminės dalies vedėjas, scenos inžinierius

-

-

taip

8.

Liutravo laisv. salė

-

496

3

Dramos režisierius

-

Meno vadovas, kapelos vadovas

ne

.9

Salaperaugio laisv.salė

Daugiaf.

filialas

470

2

Kultūros darbo organizatorius

-

-

-

.10.

Sangrūdos laisv.salė

-

1800

1

Masinių renginių režisierius

-

etnografas

taip

11.

Tarprubežių laisv. salė

-

400

1

Kultūros darbo organizatorius

-

-

taip

12.

Trakiškių laisv. salė

Daugiaf.

400

1

Kaimo kapelos vadovas

-

-

taip

KAZLŲ RŪDOS sav.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Kazlų Rūdos KC

Daugiaf.

15000

12,25

Vadovai, administracija, koncertmeisteriai, aptarnaujantis personalas.

-

režisierius

taip

2.

Jūrės KN

Daugiaf.

filialas

500

2,5

vedėjas.

-

-

taip

3.

Būdos KN

Daugiaf.

1500

1,5

Vedėjas, valytojas

-

Meno vadovas

taip

4.

Bagotosios KN

Daugiaf.

filialas

1000

2,5

Vedėjas, valytojas, klūrikas

-

Meno vadovas

taip

5.

Višakio KN

Daugiaf.

filialas

500

2

Vedėjas, meno vadovas, valytojas, kūrikas

-

-

-

6.

Plutiškių KN

Daugiaf.

filialas

600

1,5

Vedėjas, valytojas

-

Meno vadovas

taip

MARIJAMPOLĖS sav.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1

Marijampolės KC

Daugiaf.

60000

26

Kultūros – švietimo specialistai

10

-

taip

2.

VšĮ Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

Daugiaf.

-

62

-

Kultūros vadybininkai.

PAGĖGIŲ sav.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Pagėgių KC

Daugiaf.

12000

9

Šokių vadovai, folkloristai, jaunimo reikalų organizatoriai, nevyriausybinių organizacijų koordinatorius, pastatų priežiūros darbininkas, direktorius, dir. pavaduotojas

-

Kaimo kapelos vadovas, ūkio dalies specialistas

taip

RIETAVO sav.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Rietavo KC

Daugiaf.

6500

12

Choreografas, chorvedys, liaudininkas, režisierius, muzikologas

Diskotekų vedėjas

-

taip

2.

Daugėdų KC

Daugiaf.

filialas

500

1

Vokalinių kolektyvų vadovas

-

-

-

3.

Giliogirio KC

Daugiaf.

filialas

300

1

buhalteris

-

-

taip

4.

Labardžių KC

Daugiaf.

filialas

400

1

zootechnikas

-

-

taip

5.

Medingėnų KC

Daugiaf.

filialas

700

1

agronomas

-

-

taip

6.

Tverų KC

Daugiaf.

filialas

1800

1

-

-

-

-

2004 m. duomenys pateikti  pagal LLKC ataskaitų papildomos anketos formą.