Dainų diena 2018
Naujienos
Rugsėjo 24–27 d. Birštono kultūros centre vyks choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai.
2018-08-22

 

2018 m. rugsėjo 24–27 d. Birštono kultūros centre (Jaunimo g. 4) rengiami Lietuvos choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Jų tikslas yra tęsti tautinės kultūros tradicijas, kaupti mėgėjų meno veiklos patirtį, aktyvinti vaikų, moksleivių, studentų ir suaugusiųjų šokių grupių veiklą, sudaryti sąlygas Lietuvos ir užsienio lietuvių vadovams keistis patirtimi, tobulėti, pažinti regionų kultūrą, papročius, aptarti šokio plėtotės tendencijas.
Kursuose vyks teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, bus mokomasi visoms amžiaus grupėms skirtų sceninių šokių, aptariama įvykusi 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ Šokių diena „Saulės rato ritimai“. Seminaro dalyviai galės įsigyti enciklopedinį žinyną „Lietuviškojo tautinio šokio choreografai“.
Kursų pradžia – rugsėjo 24 d. 15 val.
Kviečiami dalyvauti miestų ir rajonų valstybinių ir privačių kultūros įstaigų ar studijų, bendrojo ugdymo, gimnazijų ir aukštųjų mokyklų jaunučių, jaunių, jaunuolių, merginų, jaunimo, vyresniųjų ir pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansamblių, šokių studijų ir šokių grupių vadovai, šokių mokytojai.
Nakvynę rekomenduojame užsisakyti adresu www.visitbirstonas.lt
Kursų dalyviams privalu užsiregistruoti iki rugsėjo 17 d. nurodytoje formoje:

Registracijos forma

Informacija teikiama Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų meno skyriuje, tel.: (8 5) 261 2011, (8 5) 261 4706 arba el. p. zivile.adomaitiene@lnkc.lt, kasparas@lnkc.lt
Kvalifikacijos tobulinimo kursai nemokami. Dalyvių komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga.