Dainų diena 2018
RAJONAI R-Š

Naudojant duomenis būtina nurodyti informacijos surinkimo šaltinį.

RADVILIŠKIO r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

 

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Radviliškio KC

daugiaf

22500

32

-

10

-

taip

2.

Žeimių salė

2094

1

-

-

-

taip

3.

Vėriškių salė

400

2

-

-

Choreografas, etno vadovas

taip

4.

Vadoktų salė

250

2

-

-

Choreografas, muzikos spec.

Taip

5.

Tyrulių salė

600

2

-

-

-

taip

6.

Šiuržaičių salė

600

2

-

-

Meno vadovas

taip

7.

Šiaulėnų KN

1000

3

-

-

Meno vadovas

taip

8.

Šaukodo KN

1500

3

-

-

choreografas

taip

9.

Skėnių salė

712

1

vadyba

-

Choreografas, muzikantas

taip

10.

Sidabravo KN

700

4

-

-

Choreografas, kapelos vadovas

taip

11.

Raudondvario KN

1500

4

-

-

-

taip

12.

Polekėlės KN

600

3

-

-

-

taip

13.

Pociūnėlių KN

823

3

-

-

choreografas

taip

14.

Pociūnų salė

370

2

-

-

Meno vadovas

taip

15.

Pavartyčių salė

600

3

-

-

Dramos spec.

Taip

16.

Pašušvio KN

374

3

-

-

-

taip

17.

Pakiršinio KN

1000

3

-

-

-

taip

18.

Rutiškių salė

700

3

-

-

-

taip

19.

Grinkiškio salė

1500

2

-

-

choreografas

taip

20.

Gražionių KN

498

2

-

-

choreografas

taip

21.

Daugėlainių salė

650

2

-

-

-

taip

22.

Beinoravos salė

500

3

-

-

choreografas

taip

23.

Baisogalos KN

6000

8

-

-

-

taip

24.

Aukštelkų KN

967

3

-

-

-

taip

25.

Alksniupių KN

1300

5

-

-

-

taip

26.

Šeduvos KN

3500

8

-

-

choreografas

taip

RASEINIŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

 

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Raseinių KC

daugiaf

9000

30

Režisūra, renginių organizatorius, choreografas, dailininkas, chorvedyba, instrumentalistas, pedagogai

-

-

taip

2.

Sujainių KN

Filial.

980

2

pedagogas

-

-

taip

3.

Viduklės KN

950

3

Instrumentalistas, režisierius

-

-

taip

4.

Betygalos KN

2768

3

Klubinių renginių režsierius

-

-

-

5.

Ariogalos KN

3500

3

Teatro vadovas, kapelos vadovas

-

-

taip

6.

Kanlakių KN

1907

3

akordeonas

-

-

taip

7.

Girkalnio KN

860

4

pedagogas

-

-

taip

8.

Šiluvos KN

1000

3

-

-

-

taip

9.

Kalnųjų KN

1207

3

Muz. Mokytojas, ikimokyklinių įst. auklėtojas

-

-

taip

10.

Lydunėnų laisvalaikio salė

Specializ.

100

1

matematikas

-

-

taip

11.

Berteškių laisvalaikio salė

600

1

-

-

-

taip

12.

Reikių laisvalaikio salė

390

2

Buhalteris, socialinis darbuotojas

-

-

taip

13.

Paleipių laisvalaikio salė

450

1

-

-

-

taip

14.

Didziulių laisvalaikio salė

400

1

Pradinių kl. mokytojas

-

-

taip

15.

Katauskių laisvalaikio salė

765

1

Meno vadovas

taip

16.

Butkiškių laisvalaikio salė

421

2

bibliotekininkas

-

-

ne

17.

Ilgižių laisvalaikio salė

731

1

pedagogas

-

-

taip

18.

Gervinės laisvalaikio salė

120

1

Šokių vadovas

-

-

taip

19.

Gylių laisvalaikio salė

650

1

Pradinių klasių mokytojas

-

-

taip

20.

Vasiliškio laisvalaikio salė

250

-

-

-

-

taip

21.

Pramedžiavos laisvalaikio salė

-

-

-

-

-

-

Taip

22.

Gruzdiškių laisvalaikio salė

420

1

-

-

-

taip

23.

Milašaičių laisvalaikio salė

450

1

pedagogas

-

-

taip

24.

Nemakščių KN

1200

4

Agronomas, pedagogai

-

-

taip

ROKIŠKIO r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

 

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Rokiškio KC

daugiaf

48000

32

Kultūros specialistai 11

-

-

taip

2.

Panemunėlio KR

1670

-

-

-

-

-

3.

Kamajų KN

700

1

-

-

-

taip

4.

Pandėlio

1500

4

Režisierius, prekių žinovas, vargoninkas

-

choreografas

-

5.

Onuškio

672

1

-

-

-

taip

6.

Panemunio

540

1

-

-

-

taip

7.

Juodupės KC

special.

2150

-

-

-

-

-

8.

Kazliškio KN

710

2

Kultūros švietimo darbuotoja, valytoja

-

Meno vadovas

-

9.

Obelių KN

-

3

Administratorius, renginių organizatorius, valytoja

-

-

-

10.

Jūžintų KN

1020

1

Muzikos mokytojas, orkestro vadovas

-

-

taip

11.

Žiobiškio KN

filialas

600

2

Administratorius, meno vadovas

-

-

taip

12.

Salų KN

636

1

-

-

muzikantas

taip

13.

Kriaunų KN

1270

1

-

-

Meno vadovas

taip

14.

Duokiškio KN

350

1

Ikimokyklinis auklėjimas

-

Kūrybinis darbuotojas

taip

15.

Lukštų KN

620

1

-

-

Kūrybinis darbuotojas

taip

16.

Aleksandravėlės KN

340

1

-

-

Meno vadovas

-

17.

Lailagalių KN

1200

1,5

-

-

Choreografas, dailininkas

-

18.

Bajorų KN

1069

3

Muzikos vadovas, režisierius, kapelos vadovas

-

choreografas

taip

19.

Konstantinavo KN

464

-

-

-

-

-

20.

Paleriaunių KN

350

1

Ikimokyklinis auklėtojas

-

-

-

21.

Aukštabalio KN

372

1

Muzikos mokytojas

-

režisierius

taip

22.

Kavoliškio KN

1800

2

-

-

-

-

23.

Kalvių KN

440

2

-

-

-

-

SKUODO r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Skuodo KC

daugiaf

11247

14

Dailininkas, buhalteris, muz. Mokytojas, chorvedys, režisierius, atlikėjas, koncertmeisteris

-

choreografas

-

2.

Ylakių KC

5890

6

Režisierius, orkestro vadovas, kanklininkas, bibliotekininkas

-

-

-

3.

Leukėnų KC

1222

1

-

-

Režisierius, choreografas

taip

4.

Šačių KC

2971

4

Pedagogas, režisierius, etnokultūros spec.

-

-

taip

5.

Mosėdžio KC

3600

4

Choreografija, vokalinis dainavimas, režisūra

Diskotekų vedėjas

-

-

6.

Barstyčių KC

1267

2

Choreografija, chorvedyba

-

Kapelos vadovas

taip

ŠAKIŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Šakių KC

Daugiaf.

40000

24

Klubinio darbo organizatorius, dramos kol. Vadovas, baletmeisteris, ikimokyklinio auklėjimo pedagogas, muzikos mokytojas, medikas, buhalteris, kapelos vadovas, meninių dirbinių išpildytojas, technikas, statybos technikas, kino mechanikas

taip

2.

Lekėčių KC

daugiaf

1940

4

Pramoginių renginių vedėjas, chorvedys

-

choreografas

taip

3.

Keturnaujienos laisvalaikio salė

534

3

-

-

-

-

4.

Patašinės KN

600

3

Kapelos vadovas, klubininkystė, kino mechanikas, inžinierius

-

choreografas

-

5.

Liepalotų Laisvalaikio salė

500

2

Vet. Felčeris, radiomechanikas

-

-

taip

6.

Lukšių KN

2060

6

Dailininkas, buhalteris, pramogų organizatorius, savitarnos skalbyklų operatorė, vet. Felčeris, vairuotojas.

-

Chorvedyba, choreografija

taip

7.

Barzdų laisvalaikio salė

1280

3

Ikimokyklinio auklėtoja, muzikos mokytojas

-

1

-

8.

Kriūkų KC

2518

2

Choreografas, klubinio darbo organizatorius.

-

Meno vadovas

taip

9.

Varsių laisvalaikio salė

730

2

-

-

Kapelos vadovas

-

10.

Griškabūdžio KC

1100

-

-

-

-

taip

11.

Kidulių bendruomenės salė

2000

1

-

-

-

ne

12.

Sudargo KN

1147

2

Kult. Renginių organizatorius

-

Meno vadovas

ne

13.

Sintatutų KC

daugiaf

630

7

Inžinierius, buhalteris, dramos vadovas

-

instrumentalistas

taip

14.

Slavikų KC

Daugiaf.

953

3

Pramogų organizatorius

-

Choreografas, režisierius

taip

15.

Plikščių KC

Daugiaf.

1250

4

Kanklininkė, dailininkas, bibliotekininkas, daininkė

-

-

-

16.

Žvirgždaičių

883

1

-

-

Meno vadovas

-

17.

Paluobių laisvalaikio salė

filialas

700

1

-

-

Kapelos vadovas, choreografas

taip

18.

Gerdžiūnų

filialas

963

1

-

-

didžėjus

taip

19.

Ritinių

filialas

400

1

-

-

-

taip

20.

Išdagų

filialas

700

1

-

-

-

taip

21.

Briedžių

filialas

678

1

Kultūros švietimo darbas, dramos kolektyvo vadovas

-

Meno vadovas

taip

22.

Girėnų

filialas

960

2

zootechnikas

-

-

taip

23.

Kudirkos Naumiesčio KC

Daugiaf.

3600

7

Baleto artistė, choreografas, renginių režisierius, pradinių kl. mokytojas, inžinierius.

-

Garso ir šviesos režisierius, dailininkas

-

24.

Būblelių laisvalaikio salė

540

1

Baleto artistė

-

-

taip

25.

Gelgaudiškio KC

Daugiaf.

3600

6

Teologas, bibliotekininkas, mokytojas, chorvedys, buhalteris

-

Choreografas, režisierius

taip

ŠALČININKŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Šalčininkų KC

daugiaf

9000

24

Muzikos pedagogika, chorvedyba, kult.švietimo darbuotojas, muzikos teorija, klarneto spec.

-

-

taip

2.

Jasiūnų KC

Daugiaf

filialas

5000

5

Kult,švietimo darbuotojas, instr. Orkestro vadovas

-

-

-

3.

Jančiūnų KC

filialas

2100

3

Kult. švietimo darbuotojai

-

-

taip

4.

Dieveniškių KC

filialas

1000

4

chorvedyba

-

-

taip

5.

Rūdninkų KC

filialas

650

3

-

-

-

taip

6.

Akmenynės KC

1200

3

chorvedyba

-

-

taip

7.

Baltosios Vokės KC

filialas

2500

6

-

-

-

taip

8.

Dainavos KC

filialas

1200

3

režisūra

-

-

taip

9.

Šalčininkėlių KC

filialas

700

4

akordeonas

-

-

taip

10.

Turgelių KC

filialas

1000

4

Kult, švietimo darbuotojai

-

-

taip

11.

Eišiškių KC

filialas

4000

10

Muzika ir dainavimas, kult. švietimo spec.m chorvedyba, muzikos pedagogika

-

-

taip

ŠIAULIŲ r.

Eil. Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.

darb

sk.

Jų specializacijos

Samdomų

Darbuot. specializacijos

 

Trūkstamų specialistų

specializacijos

Ar reikalingos perkv. Programos?

1.

Šiaulių .KC

15000

25

Chorvedžiai 7, choreografės 2, režisieriai 2, instrumentalistai 9, pedagogai 2, prekybininkė

     

2.

Bazilionių KC

3980

7

Chorvedžiai 3, režisierė, pedagogas, kirpėja, ž.ū. specialistė

     

3.

Bridų KC

4510

5

Chorvedžiai3, instrumenta-

listė, pedagogė

     

4.

Drąsučių KC

1600

4

Instrumentalistai 2 prekybininkė

     

5.

Gilaičių KC

3200

7

Instrumentalistė, režisierė,

prekybininkė, technikas ir

vidur.išsilav 3

     

6.

Ginkūnų KC

3500

5

Instrument.2, chorvedė, cho

reografė, dramistė

     

7.

Gruzdžių KC

3000

4

Dramistas,pedagogė verslo

organiz., vidurinis

     

8.

Meškuičių KC

1200

4

Režisierius, chorvedė, pe-

Dagogė, technikas

     

9.

Micaičių . KC

1584

6

Chorvedė,choreografė, daili

ninkė,instrumentalistas, pe-

dagogė

     

10.

Naisių KC

955

3

Chorvedė, agronomė tech-

nologė

     

11.

Raudėnų KC

1800

4

Folkloristė, instrumentalistė,

agronomas, vidurinis

     

12.

Šakynos KC

1700

4

Dramistas, chorvedė, pedagogė, vidurinis

     

13.

Verbūnų KC

400

3

Chorvedė, instrumentalistė,

pedagogė

     

14.

Žadžiūnų KC

3633

7

Chorvedžiai 5, pedagogai 2

     

ŠIRVINTŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Širvintų KC

daugiaf

46000

14

Chorvedžiai 6, dramos 2, režisūra4, choreografija 1, radio technikas, meninis ugdymas 1

lietuvių kal. mokytojas, inžinierius elektrikas

-

taip

2.

Vileikiškių

filialas

2450

2

Muzikos mokytojas

-

Choreografas, muzikantas

-

3.

Kernavės KN

Filialas

12000

-

akordeonas

-

Etnografas, choreografas

-

4.

Motiejūnų KN

Filialas

1950

1

chorvedyba

-

muzikantas

-

5.

Čiobiškio KN

filialas

2900

2

Chorvedyba, prekių žinovas

-

Dramos režisūra

-

6.

Jauniūnų KN

filialas

900

1

chorvedyba

-

choreografija

-

7.

Virvyčių KN

filialas

3100

1

chorvedyba

-

muzikantas

-

8.

Medžiukų KN

filialas

3500

1

chorvedyba

-

choreografija

-

9.

Anciūnų KN

filialas

1700

1

Teatro režisierius

-

-

-

10.

Gelvonų KN

filialas

4500

2

Dramos režisūra, chorvedyba

-

-

-

11.

Musninkų KN

filialas

1200

2

Choreografija, chorvedyba

-

-

-

12.

Kiauklių KN

filialas

2000

1

Prekių žinovas

-

Muzikantas, dramos specialistas

-

13.

Juodikių KN

filialas

21000

1

zootechnikas

-

Dramos režisierius, muzikantas

-

14.

Družų KN

filialas

1750

1

technologas

-

chorvedys

-

ŠVENČIONIŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Švenčionių KC

daugiaf

24084

23

3 choreografai, 2 chorvedžiai, 2 liaud. Instr. Vadovai, dailininkas, muzikas, renginių režisierius

-

Renginių režisierius, projektų vadybininkas

taip

2.

Pabradės KC

daugiaf

2740

22

Choreografai, fortepiono pedagogai, orkestro vadovas, akordeonų orkestro vadovas

-

Renginių režisierius

taip

3,

Pavoverės KC

Daugiaf

filialas

2953

1

muzikas

taip

4.

Magūnų KC

Daugiaf

filialas

1546

-

-

-

muzikas

taip

5.

Strūnaičio KC

Daugiaf

filialas

3226

2

-

-

muzikas

taip

6.

Stanislavo KC

Daugiaf

filialas

1549

1

-

-

Muzikos spec.

taip

7.

Adutiškio kC

Daugiaf

filialas

4103

1

-

-

choreografas

taip

8.

Jakelių KC

Daugiaf

filialas

520

1

Renginių režisierius

-

Muzikos spec.

taip

9.

Vidutinės KC

Daugiaf

filialas

3206

3

Muzikos pedagogas ir kt

-

choreografas

taip

10.

Svirkų KC

Daugiaf

filialas

3128

2

Renginių režisierius

-

choreografas

taip

11.

Švenčionėlių KC

daugiaf

37930

28

1 renginių režisierius, 3 kult. darbo oeganiz., liaudies teatro režisierius, 2 chorvedžiai ir 21 kitų spec.

-

Projektų vadybininkas

taip

12.

Pašaminės KC

Daugiaf

filialas

2847

2

-

-

choreografas

taip

13,

Srių KC

Daugiaf

filialas

2302

3

-

-

choreografas

taip

14.

Šventos KC

Daugiaf

filialas

860

2

Kult. darbo organizatoriai

-

choreografas

taip

15.

Kaltanėnų KC

Daugiaf

2063

2

Kult. darbo organizatoriai

-

choreografas

taip

Pastaba: Duomenų nepateikė: Šilalės r., Šilutės r.

2004 m. duomenys pateikti  pagal LLKC ataskaitų papildomos anketos formą.