Dainų diena 2018
Naujienos
Priimta rezoliucija dėl tautodailės tradicijų išsaugojimo ir plėtros
2021-06-09

 

2021 m. gegužės 26 d. įvyko tarptautinis simpoziumas „Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje“, skirtas įvairių šalių liaudies meno ir amatų tradicijų būklei dabarties pasaulyje aptarti.

Surengti šį simpoziumą buvo numatyta 2020 metais kaip svarbiausią Seimo paskelbtų Tautodailės metų ir tautodailės tyrinėtojo Pauliaus Galaunės 130-ųjų gimimo metinių minėjimo ringinį. Dėl nepalankios pandeminės situacijos renginiui persikėlus į 2021 m., jo problematika neprarado reikšmės, atvirkščiai – įgavo naujų aktualių aspektų.

Nuotolinį tarptautinį simpoziumą organizavo Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Lietuvos kultūros tyrimų institutas kartu su Seimo Kultūros komitetu.

Simpoziumo tikslas – ne tik įvertinti liaudies meno padėtį, jo vaidmenį šalies visuomenėje, perspektyvas Lietuvoje, bet ir susipažinti su gerąja šios kultūros srities plėtros patirtimi Lietuvoje ir kitose Europos šalyse.

Tarptautinio simpoziumo dalyvius pasveikino Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas, Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas. Pranešimus skaitė valstybinių ir nevyriausybinių liaudies meno organizacijų atstovai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Vengrijos.

Renginyje nagrinėta šiuolaikinių tautodailės raiškos formų įvairovė, liaudies meno, jo kūrėjų gyvavimo aplinkybės, šios meno šakos nevyriausybinių organizacijų uždaviniai ir veiklos, dabarties meistrų santykis su tradicija, aptarti amatų mokymo ir perdavimo būdai, dirbinių realizavimo galimybės, socialinės meistrų darbo sąlygos, valstybės parama ir pan. Renginyje pristatytos tautodailės srities valstybės kultūros politikos bei jos įgyvendinimo priemonės, įvardytos aktualiausios srities plėtros problemos, numatytos vystymo gairės ir perspektyvos.

Simpoziumas pasibaigė dalyvių vardu parengta rezoliucija, kurioje numatyti reikalingi tautodailės politikos formavimo veiksmai, išdėstyti siūlymai dėl teisinės bazės korekcijų, švietimo ir kvalifikacijos sistemos tobulinimo, tyrimų organizavimo, specialistų rengimo. Dokumente siūloma stiprinti institucijų bendradarbiavimą siekiant Lietuvos tautodailės tradicijų išsaugojimo, tęstinumo ir sklaidos, numatyti ilgalaikius tikslus, uždavinius ir veiksmus, sudaryti teisines, ekonomines ir socialines sąlygas tautodailininkų ir tradicinių amatų meistrų kūrybai, užtikrinti tikslinį valstybės ir savivaldybių biudžetinį finansavimą tautodailės reiškiniams išsaugoti bei plėtoti, pasinaudoti kitų valstybių sukaupta gerąja tautodailės tradicijų puoselėjimo patirtimi. Vienu iš svarbiausių rezoliucijoje numatytų uždavinių laikytinas tarpžinybinio tautodailės išsaugojimo ir plėtros veiksmų 2022–2030 metų plano parengimas. Būtent toks planas padėtų suderinti skirtingų institucijų veiklas ir kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų. Rezoliucijoje taip pat siūloma įkurti specializuotą šiuolaikinės tautodailės reiškinius pristatantį muziejų bei įsteigti nuolat veikiančią tarpinstitucinę ekspertinę tarybą prie Lietuvos nacionalinio kultūros centro, kuri koordinuotų ir rezoliucijos tikslų įgyvendinimą.

REZOLIUCIJA

Daugiau informacijos: www.ekgt.lt/naujienos

Etninės kultūros globos tarybos informacija