Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Susijusios nuorodos

Valstybės institucijos

Lietuvos Respublikos Seimas www.lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybė www.lrv.lt

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija www.lrkm.lt

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt

Etninės kultūros globos taryba www.ekgt.lt

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas www.llti.lt

Tautinių mažumų departamentas tmde.lrv.lt

Lietuvos istorijos institutas www.istorija.lt

Lietuvos liaudies buities muziejus www.llbm.lt

Elektroniniai valdžios vartai

 

Nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos

Lietuvos savivaldybių asociacija www.lsa.lt

Lietuvos kultūros centrų asociacija www.lkca.lt

Lietuvos chorų sąjunga www.lchs.lt 

Lietuvos teatro sąjunga www.teatrosajunga.lt

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija www.lbba.lt

Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) www.latga.lt

Lietuvos muzikos atlikėjų informacijos centras www.musicperformers.lt

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga www.lebms.lt

Lietuvos kompozitorių sąjunga www.lks.lt

Lietuvos rašytojų sąjunga www.maironiomuziejus.lt

Lietuvos tautodailininkų sąjunga www.lietuvostautodaile.lt

Lietuvos žurnalistų sąjunga www.lzs.lt

Lietuvos muziejų asociacija www.museums.lt

Lietuvos kaimo turizmo asociacija www.atostogoskaime.lt

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija www.dvarai.lt

 

Tarptautinės organizacijos

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija www.unesco.lt

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

 

Fondai

Lietuvos kultūros taryba

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 

 

Žiniasklaida

Lietuvos radijas ir televizija www.lrt.lt

"Lietuvos rytas" www.lrytas.lt

Lietuvos žinios www.lzinios.lt

Valstybės žinios www.valstybes-zinios.lt

Verslo žinios www.vz.lt

Muzikų sąjunga

 

Naujienų agentūros

Delfi žinios www.delfi.lt

ELTA www.elta.lt

BNS www.bns.lt

 

Elektroninė spauda

Bernardinai www.bernardinai.lt

Lrytas www.lrytas.lt

Delfi www.delfi.lt

Septynios meno dienos

www.culture.lt

 

Koncertinės organizacijos

Lietuvos dainų šventė www.dainusvente.lt

Lietuvos nacionalinė filharmonija www.filharmonija.lt

Lietuvos Valstybinis simfoninis orkestras www.lvso.lt

Ansamblis „Lietuva" www.ansamblis-lietuva.lt

Valstybinis Šiaulių kamerinis choras „Polifonija" www.polifonija.lt

Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas"  www.trimitas.lt