LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Nominacija „Už nuopelnus tautinei kultūrai“ - Aukso paukštė 2021

 

Asmenybės nominacija „Už nuopelnus tautinei kultūrai“

 

Laureatė – kanklininkė, pedagogė, dirigentė Regina Vaišnorienė

Regina Vaišnorienė (Burneckytė) gimė 1950 m. lapkričio 3 d. šiauliečių tarnautojų šeimoje. 1957–1968 m. mokėsi Šiaulių 8-ojoje vidurinėje mokykloje, 1966–1968 m. Šiaulių vaikų muzikos mokykloje mokėsi skambinti kanklėmis, 1968–1971 m. kankliavimą studijavo Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1971–1976 m. studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo koncertinės atlikėjos, dėstytojos ir liaudies instrumentų orkestro dirigentės kvalifikacijas. Studijų metais dirbo kanklių mokytoja Naujosios Vilnios muzikos mokykloje. Po studijų, nepaisydama kvietimo likti dėstyti tuometėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, grįžo dirbti į Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar Sauliaus Sondeckio menų gimnazija), kurioje mokėsi, ir čia jau 48 metus atsakingai ugdo jaunąją kartą, dalijasi atlikėjo raiškos, ansamblinio ir orkestrinio muzikavimo, dirigavimo, instrumentuotės paslaptimis. R. Vaišnorienės kanklių klasę baigė per 80, dirigavimo klasę – per 70 absolventų. Daugiau kaip pusė buvusių mokinių sėkmingai darbuojasi pedagogikos bei kultūros baruose, dalis baigę studijas grįžo dirbti į Šiaulius, dalis pagal įgytą muziko profesiją sėkmingai dirba Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose  miesteliuose. Jos ugdytiniai – šalies ir tarptautinių konkursų laureatai, diplomantai, įvairių renginių, projektų, festivalių, akcijų dalyviai.

Reikšminga R. Vaišnorienės kultūrinės veiklos sritis – šalies ir tarptautinių renginių organizavimas Šiaulių mieste. Drauge su kolegomis Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijoje ji rengia nacionalinio Jono Švedo konkurso II turą, seminarus-praktikumus, konferencijas. Tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio „Tūto“ (rengiamo nuo 2001 m.) ir tarptautinio Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso‒festivalio (rengiamo nuo 2004 m.) sumanytoja ir viena pagrindinių organizatorių.

Savo ilgamete profesine patirtimi R. Vaišnorienė noriai dalijasi su miesto, regiono ir šalies pedagogais: veda meistriškumo pamokas, skaito pranešimus metodinėse, mokslinėse konferencijose, organizuoja šalies ir tarptautinius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, bendradarbiaudama su Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra vertina miesto bei šalies mokytojų dalykines kompetencijas, dirba šalies ir tarptautinių liaudies instrumentų atlikėjų konkursų vertinimo komisijose. Yra publikavusi straipsnių lietuvių nacionalinių instrumentų pedagogikos bei meninės raiškos klausimais, parengusi per 30 metodinių darbų, mokymo priemonių, atlikusi per 100 kūrinių aranžuočių liaudies instrumentams, jų ansambliams ir orkestrams. R. Vaišnorienė ‒ Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ Šiaulių regiono pirmininkė (1998-2023 m.), Lietuvos nacionalinio kultūros centro ekspertė-konsultantė, nuo 1998 m. – Lietuvos dainų švenčių Ansamblių vakaro ir „Skambėkite, kanklės“ koncerto dirigentė.

R. Vaišnorienė aktyvią koncertinę veiklą pradėjo studijuodama Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Ji aktyviai ruošė solines programas, 1976 m. surengė savo pirmąjį rečitalį. 1972 m. kartu su birbynininku Antanu Smolskumi tapo tarptautinio konkurso Voroneže I vietos laimėtoja ir buvo pripažinta geriausia konkurso koncertmeistere. Dar studijų metais surengė gastrolinius koncertus JAV, Vokietijoje ir kitur, aktyviai koncertavo įvairiuose Lietuvos miestuose, parengė programų su Lietuvos dainininkais, įgrojo keletą plokštelių. 1987 m., kaip solistė, dalyvavo poezijos ir muzikos vakare „Tave regiu eilėrašty, dainoj“ su Šiaulių dramos teatro aktoriumi Kaziu Tumkevičiumi ir skaitove Juzefa Giniotiene. 1980 m. įkūrė Šiaulių miesto kanklių trio „Aušrinė“, kuriam sėkmingai vadovauja iki šiol. Ansamblis dalyvauja įvairiuose projektuose, festivaliuose Lietuvoje ir svetur. 2013 m. išleido kompaktinę plokštelę „Nuo liaudies dainos iki...“.

Reikšminga R. Vaišnorienės kūrybinės veiklos dalis – vadovavimas Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos liaudies instrumentų orkestrui. Per beveik 50 metų (nuo 1976 m.) jos vadovaujamas orkestras surengė daugiau kaip 1000 neatlygintinų pasirodymų Šiaulių miesto, regiono ir šalies klausytojams, šalies orkestrų konkursuose ne kartą laimėjo prizinių vietų, padarė įrašų Lietuvos radijui ir televizijai. 2007 m. kolektyvas apdovanotas „Aukso paukšte“ kaip geriausias Lietuvos liaudies instrumentų orkestras, o R. Vaišnorienė pripažinta geriausia dirigente. 2006 m. jos iniciatyva prie orkestro prisidėjo vokalinė grupė, o naujasis kolektyvas pasivadino liaudiškos muzikos ansambliu „Jovarėlis“. Ansamblis – dainų švenčių, įvairių projektų, renginių, šalies ir tarptautinių konkursų, festivalių dalyvis bei laureatas.

R. Vaišnorienės vardas neatsiejamas nuo tautinės kultūros, lietuvių nacionalinių instrumentų meno sklaidos Šiaulių mieste ir už jo ribų. Pedagoginė, metodinė, koncertinė, visuomeninė veiklos daugelį metų jos profesiniame darbe yra lygiavertės, viena kitą papildančios ir tarnaujančios vienam tikslui, kuris gali būti laikomas jos gyvenimo kredo – muzika ugdyti žmonių tautinę savimonę.