Dainų diena 2018
LNKC leidiniai - muzika chorams, orkestrams, kapeloms
MUZIKOS LEIDINIAI CHORAMS, PUČIAMŲJŲ IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAMS, LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELOMS
 
CD Lietuviška birbynė. Kūriniai birbynei ir birbynių ansambliams / Sudarytojas Kęstutis Lipeika, koordinatorė Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. - Vilnius, LNKC, 2019. - 1 CD
Kaina 5,00 Eur

CD
 „2017 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas": šiuolaikinės choro muzikos retrospektyvinė rinktinė / specialioji redaktorė Aurelija Andrejauskaitė, sudarytoja Nijolė Sinkevičiūtė. - Vilnius, LNKC, 2017. - 4 CD
Bukletas
Kaina 10,00 Eur


CD Lietuvių choro muzikos antologija VIII (1990 - 1998 m.) / Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika". - Vilnius, LNKC, 2017. - 1 CD
Kaina 5,00 Eur


CD Lietuvos choro muzika a cappella 1990–2008. 2-as leidimas. Šiuolaikinės choro muzikos retrospektyvinė rinktinė (2 CD) / Sudarytojai: Vytautas Miškinis, Regina Maleckaitė, Kastytis Barisas, Donatas Zakaras; Įdėklo sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Lina Bastienė. - Vilnius, LNKC, 2017.
Kaina 10,00 Eur

CD „Sidabriniai balsai 2016".Šiuolaikinės vokalinės kamerinės muzikos retrospektyvinė rinktinė/Specialioji redaktorė Aurelija Andrejauskaitė, sudarytojas Dainius Puišys, 2 CD. - Vilnius, LNKC, 2016.

Šiuose 2 CD – 53 kūriniai, įrašyti respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2016“ III ture, kuris vyko 2016 metų spalio 15–16 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje (garso režisierius Rimantas Motiejūnas).
Kaina 10,00 Eur
Turinys

 

„Tavo vardą rašau": 2017 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti kūriniai mišriam chorui  ir vokaliniam ansambliui / Sudarytojas Raimondas Katinas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius, LNKC, 2017. -100 psl. 
Kaina 10,00  Eur     
Turinys                                                                                                                                           

 

„Tu graži esi": 2017 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti kūriniai lygių balsų chorui  ir vokaliniam ansambliui / Sudarytojas Raimondas Katinas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius, LNKC, 2017. - 63 psl. 
Kaina 5,00  Eur 
Turinys


„O kai sauliūtė":
2016 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti (nesudėtingi) kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui / Sudarytojas Alfonsas Vildžiūnas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius, LNKC, 2016. - 114 psl.
Kaina 5,00 Eur
Turinys


„Anima Christi"
:2016 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti (sudėtingi) kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui / Sudarytojas Alfonsas Vildžiūnas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius, LNKC, 2016. - 70 psl.
Kaina 10,00 Eur
Turinys


„Ai Siaudžia": 2011–2015m. premijuoti B kategorijos (nesudėtingi) kūriniai mišriam chorui ir vokaliniam ansambliui/ Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 92 psl.
Kaina 5,00 Eur
Turinys


„Jau aušt aušružė": 2011–2015m. premijuoti A kategorijos (sudėtingi) kūriniai mišriam chorui ir vokaliniam ansambliui/ Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 98 psl.
Kaina 10,00 Eur
Turinys


„O salutaris": 2011–2015m. premijuoti kūriniai chorui pagal religinį ir liturginius tekstus / Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. -Vilnius, LLKC, 2015. - 85 psl.
Kaina 10,00 Eur
Turinys


„Rūta žalioji": 2011–2015m. premijuoti B kategorijos (nesudėtingi) kūriniai lygių balsų chorui, vokaliniam ansambliui / Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. -72 psl.
Kaina 5,00 Eur
Turinys


„Aisim, sesės, dobilio": 2011–2015m. premijuoti kūriniai liaudies instrumentų orkestrams bei ansambliams/ Sudarytoja Jolanta Kisielytė - Sadauskienė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 116 psl. (+ kompaktinė plokštelė)
Kaina 5,00 Eur

„Šių naktelį": 2011–2015m. premijuoti kūriniai liaudiškos muzikos ansambliams, dainų ir šokių ansambliams/ Sudarytoja Jolanta Kisielytė - Sadauskienė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 100 psl. (+ kompaktinė plokštelė)
Kaina 5,00 Eur

„Žalias kiemelis": 2011–2015m. premijuoti kūriniai kanklių ir skudučių ansambliams/ Sudarytoja Jolanta Kisielytė - Sadauskienė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 54 psl. (+ kompaktinė plokštelė)
Kaina 5,00 Eur

CD Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų antologija:medžiagos apie šalies orkestrų istorijas, meninę ir organizacinę veiklą, rinkinys. Knygelė ir 2 CD / Sudarytojai Rolandas Lukošius ir Gerimantas Statinis. - Vilnius: LLKC, 2013. - 71 p.
Kaina 10,14 Eur


Lietuvių choro muzikos antologija, III tomas
, 1920-1940 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Povilas Gylys. - Vilnius: LLKC, 2014. - 236 p.
Kaina 11,58 Eur

Lietuvių choro muzikos antologija,II tomas, 1900-1920 metų lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai/Sudarytojas Povilas Gylys.–Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2013.– 220 p.
Kaina 11,58 Eur

 

Lietuvių choro muzikos antologija, I tomas, iki 1990 metų lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Rolandas Aidukas. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012. – 337 p. 
Kaina 11,58 Eur

 
Per girią girelę. – Kūriniai suaugusiųjų ir vaikų chorams, vokalniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012. – 88 p. (Parduota)

Plačiau...

Lietuvių choro muzikos antologija, IX tomas, 1999-2008 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. 314 p.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, IV tomas, 1940-1960 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Laurynas Vakaris Lopas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011.  274 p.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys
Chorinės muzikos rinkinys ,,Amžių lieptas". Rinkinyje - 2008-2009 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti kūriniai suaugusiųjų mišriems chorams ir vokaliniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC. 2010  73 p.  (Parduota)


Plačiau...
Chorinės muzikos rinkinys ,,Ciklai". Rinkinyje  2004 ir 2009 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti 4 kūrinių ciklai jaunučių, jaunių chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  44 p.   
Kaina 2,90 Eur 

Plačiau... 
Chorinės muzikos rinkinys ,,Lopšinė". Rinkinyje - 2008-2009 metais įsigyti ir 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai suaugusiųjų lygių balsų chorams ir vokaliniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC.  79 p.  (Parduota)


Plačiau...
Chorinės muzikos rinkinys ,,Tykus Tykus". Rinkinyje  2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai suaugusiųjų mišriems chorams ir vokaliniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  72 p.   (Parduota)

Plačiau...

Chorinės muzikos rinkinys ,,Žiogo pirkelė". Rinkinyje - 2004-2009 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti ir 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai jaunučių, jaunių chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  89 p.  (Parduota)

Plačiau...

Lietuvių choro muzikos antologija, V tomas, 1960-1972 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Jurijus Kalcas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  221 p.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, VI tomas, 1973-1980 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Jurijus Kalcas.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  237 p.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, VIII tomas, 1990-1998 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  328 psl.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, VII tomas, 1980-1990 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009.  282 p.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys

 
Vytautas Juozapaitis Gieda gaideliai. Kūriniai liaudiškoms kapeloms / Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2008.  172 p.(+ kompaktinė plokštelė).
Kaina 5,79 Eur

Skambėkite, kanklės I dalis. Sudarė Lina Naikelienė, Jolanta Babaliauskienė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008  55 p.
Kaina 8,69 Eur 

Skambėkite, kanklės II dalis. Sudarė Lina Naikelienė, Jolanta Babaliauskienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008  55 p.
Kaina 8,69 Eur 

2007 m. Lietuvos dainų švenė DAINŲ DIENA (3 sąsiuviniai). Dainos suaugusiųjų ir jaunimo chorams / sudarytojai Aurelija Andrijauskaitė, Donatas Zakaras. Vilnius: LLKC, 2006.
I sąsiuvinys. (Parduota)
II sąsiuvinys. Kaina 1,45 Eur 
III sąsiuvinys
. Kaina 1,16 Eur 

 

Pasaulio lietuvių chorvedžiai: Enciklopedinis žinynas

Boleslovas Zubrickas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999m.  766 p.
Kaina 2,90 Eur 

Pasaulio lietuvių dainų šventė 2007 "Būties ratu", 2007 metų dainų dienos programa. – Vilnius: LLKC, 2005. – 52p.: kūrinių natos.

Mišriam chorui, trims pučiamiesiems ir vargonams, 2005 m. repertuaras / sudarė Kristina Vasiliauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2005. – 72p.: gaid. (Parduota)

Giesmės chorams, 2005 m. repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2005. – 93p.: gaid.
(Parduota)

Liaudies dainų išdaigos suaugusiųjų chorams, 1kn.: 2005 m. repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2005. – 62p.: gaid. (Parduota).

Originalios dainos suaugusiųjų chorams, 2 kn.: 2005 m. repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2005. – 68p.: gaid. (Parduota).

Dainos mišriems, moterų ir vyrų chorams, 1 kn.: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2000. – 46p.: gaid.
Kaina 1,45 Eur

Dainos jaunių, merginų ir jaunimo mišriems chorams, 2 kn.: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Saulius Liausa. Vilnius: LLKC, 2000.  64p.: gaid. 
Kaina 1,45 Eur 
 

Dainuokime drauge: dainos suaugusiųjų ir jaunimo chorams, 3 rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2001. 40 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

 

Dainos berniukų, jaunių ir merginų chorams, 4 rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 2002.  28 p., gaid. 
Kaina 0,87 Eur 

 

Dainos mišriems, moterų ir vyrų chorams, 5 rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 2002.  60 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

Giedraitis R. Lietuviškos dainos dūdoriams: choraliniai pratimai orkestrams: Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas.  Vilnius: LLKC, 2002.  Komplektas: partitūra ir partijos (13 sąs.).

Atnešk  padangę gryną, 1 d.: dainos jau-nimo chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2002.  56 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

Atnešk  padangę gryną, 2 d.: dainos su-augusiųjų  chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2002.  56 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 


Pasvydo, 1 kn.: kūriniai liaudies instrumentų orkestrams: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro repertuaras / sudarė Saulius Prusevičius.  Vilnius: LLKC, 2000.  150p.: gaid.
Kaina 3,77 Eur 
Pasvydo, 2 kn.: kūriniai liaudies instrumentų orkestrams: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro repertuaras / sudarė Saulius Prusevičius.  Vilnius: LLKC, 2001.  111p.: gaid.
Kaina 3,77 Eur 
Užeikit, sveteliai: kūriniai liaudiškos muzikos kapeloms: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro repertuaras / sudarė Genovaitė Juknevičienė ir Saulius Prusevičius.  Vilnius: LLKC, 2000.  130p.: gaid (Parduota).

Bražinskas A. Čia dainelės jums ir mums: dainos vaikų ir moksleivių chorams / žodžiai Ramutės Skučaitės.  Vilnius: LLKC, 1999.  49p.: gaid.

Giesmės: vaikų ir suaugusiųjų chorams / sudarė Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC, 1999.  89p.: gaid.
(Parduota)
Bružaitė Z. Amžių dainos: choro partitūra: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės "Gaudeamus XIII" chorų repertuaras / redakcija Povilo Gylio; sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  20p.: gaid. 
Bružaitė Z. Amžių dainos: klavyras: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės "Gaudeamus XIII" chorų repertuaras / redakcija Povilo Gylio; sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  32p.: gaid. 
Dainos studentų chorams: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės "Gaudeamus XIII" jungtinė programa / dainas parinko Ants Sööt, Juris Klavinš, Povilas Gylys; sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  88p.: gaid. 
Dainos studentų chorams: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės "Gaudeamus XIII" Lietuvos programa / sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  62p.: gaid. 
Gimtinės dainos: dainos moksleivių chorams / sudarė Saulius Liausa. - Vilnius: LLKC, 1998.  72p.: gaid.
Kaina 0,58 Eur 
Vasaros paukštis: dainos jaunimo chorams / sudarė Saulius Liausa. Vilnius: LLKC, 1998.  108p.: gaid.
Kaina 1,16 Eur 
Jozėnas A. Aranžuotos dainos: nepilnam mišriam, lygių balsų ir keturbalsiam chorui / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1997. 80p.: gaid. 
Kūriniai liaudiškos muzikos kapeloms: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės repertuaras / sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1997.  88p.: gaid.  
Dainos dainų šventei, 1 kn.: dainos suaugusiųjų chorams: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1996.  36p.: gaid. 
Dainos dainų šventei, 2 kn.: dainos jaunimo chorams: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1996.  36p.: gaid. 
Dainos dainų šventei, 2 kn.: dainos vaikų, suaugusiųjų ir jungtiniam chorui: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1996.  92p.: gaid. 
Kaina 2,18 Lt.
Dainų dainelė: / sudarė Arvydas Adamonis.  Vilnius: LLKC, 1995.  103p.: gaid.

Sveikinu žemę: dainos mišriems chorams / sudarė Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC, 1995.  139p.: gaid. 
Giedok, kad esi, 1 kn.: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1994.  108p.: gaid. 
Giedok, kad esi, 2 kn.: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1994.  84p.: gaid. 
Berniukų ir jaunuolių chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  69p.: gaid. 
Jaunių chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  88p.: gaid. 
Jaunučių chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  23p.: gaid. 
  Merginų chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  67p.: gaid. 
  Mišrūs chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  56p.: gaid. 
Dainų dainelė '92, 1 ir 2 d..: dainos vyresniojo ir jaunesniojo amžiaus vaikams / sudarė Romualdas Kondrotas.  Vilnius: LLKC, 1991.  76p.: gaid. 
Daugėla K. Sugrįžki, jaunyste: lietuvių liaudies dainų pynė pučiamųjų orkestrui: partitūra ir balsai / sudarė ir red. Jonas Kinderys.  Vilnius: LLKC, 1991: gaid. 
Dainuojam Lietuvą: 1990 m. XIII Lietuvos tautinės dainų šventės Dainų dienos repertuaras / Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius: Vaga, 1990.  120p.: gaid. 


 

Sidir vidir žolynėlis, 1 d.: šokių rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Šokių dienos repertuaras / sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė.  Vilnius: LLKC, 2001.  240 p., apraš., brėž., gaid. 
Kaina 12.60 Lt.

 

Sidir vidir žolynėlis, 2 d.: šokių rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Šokių dienos repertuaras / sudarytoja Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 2001.  389 p., apraš., brėž., gaid. 
Kaina 12.60 Lt.

Volungėlė: dainos moterų chorams / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1990.  82p.: gaid.