Dainų diena 2018
MIESTAI

Naudojant duomenis būtina nurodyti informacijos surinkimo šaltinį.

BIRŠTONO m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Birštono KC

Daugiaf.

5000

30

Baletmeisteris, pedagogas, instrumentalistas, orkestro vadovas

82: Orkestro artistai, dailininkai, kompozitoriai, aktoriai, muzikantai – atlikėjai

dailininkas

taip

DRUSKININKŲ m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Druskininkų Laisvalaikio centras daugiaf.

Daugiaf.

22000

9

Režisieriai, etrnografai, vadybininkai, finansininkai, techninis personalas

7: chorvedžiai, choreografai, muzikantai

-

taip

2.

Leipalingio KC

Daugiaf

filialas

22000

4

Režisierius, choreografas, pagalbinis personalas, muzikantas

-

-

taip

3.

Ricielių KC

Daugiaf.

filialas

22000

2

Chorvedys, pagalbinis personalas

-

-

taip

4.

Viečiūnų KC

Daugiaf.

filialas

22000

4

Chorvedys, choreografas, pagalb. personalas

-

-

taip

KAUNO m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Kauno KC

Daugiaf.

-

17

Administratorius, kūrybiniai darbuotojai, aptarnaujantis personalas

-

Renginių režisūra, reklamos vadyba

-

2.

„Girstučio“KC

Daugiaf.

33000

12

Administrasijos darbuotojai, kultūros aptarnaujantis personalas

+

Inžinierius, garso operatorius, budintysis

taip

KLAIPĖDOS m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

 

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Klaipėdos vokiečių bendrijos Simono Dacho namai

Daugiaf.

1500

5

administratorius

2 chorvedžiai

Kult. Reng. organizatorius

Taip

2.

Kultūros komunikacijų centras

Daugiaf.

3000

8

Direktorius,pavaduotojas, projektų vadovas, metodininkas, administratorius, budėtojas, valytojas

21: dailininkai, dizaineriai, fotografai, vertėjai, muzikantai, skulptoriai, aktoriai

dizaineris

taip

3.

Etnokultūros centras

Special.

190000

11

Liet. K.filologas, etnografijos, liaudies muzikos, pedagogas, folk. Ansamblio vadovas, kult, švietimo spec., istorikas

127: liaudies instr. orkestro vadovai

-

taip

4.

Muzikos centras

Daugiaf.

-

113

Vadyba, režisūra, meno kult. vadovas, chorvedys, koncertmeisteris

-

Ryšių vadybininkas, garso ir šviesos operatorius

taip

5.

Melnragės ir Girulių sen. KC

daugiaf

1500

6

Seniūnas, vyr. Spec., kultūros darbuotojas, sekretorius, darbininkas, valytojas

-

-

taip

6.

Klaipėdos ir Telšių apsk. Aklųjų ir silpnaregių KC

special

14000

9

Kultūros ir meno darbuotojai

-

-

-

NERINGOS m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. perkv. prog-ramos?

1.

Neringos KC

Daugiaf.

1850

16

Direktorius, vadybininkas, renginių organizatorius, mjeno vadovai, kontrolierius, elektromechanikas, kino šviesų operatorius, turizmo informacijos spec., valytojai.

Diskotekų vedėjai

Informacinių technologijų specialistai

taip

PALANGOS m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Palangos KC

Daugiaf.

13000

23

Chorvedys, baletmeisteris, pedagogai, muzikantai, akomponiatoriai, režisierius.

Meninės specialybės 20.

Kult. Projektų vadovai 2, vaikų ir jaunimo folkloro vadovas, orkestro vadovas, instrumentalistų 3.

taip

 

PANEVĖŽIO m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Bendruomenių rūmai

Daugiaf.

100000

44

Kultūros darbo, inžinerijos, buhalterijos.

-

-

ne

2.

Specializuotas KC

Special.

120000

30

Direkt. Pav. Kultūrai, vadybininkai, administratoriai, kasininkai, buhalteriai, staliai, santechnikai, šviesos garso režisieriai, valytojai

-

Kultūros vadybininkas, kino mechanikas

taip

3.

Panevėžio KC

Daugiaf.

-

10

-

20: choreografai, chorvedžiai, instrumentalistai

-

taip

ŠIAULIŲ m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Šiaulių mokytojų namai

Special.

-

13

Dailės, muzikos, kultūros vadybos spec.

-

-

taip

2.

Šiaulių KC

Daugiaf.

135000

118

Meno vadovai, choreografai, chorvedžiai, dirigentai, instrumentalistai, studijų vadovai

Dailininkai, scenografai, režisieriai, atlikėjai, vedėjai

Dailininkas, kultūros vadybininkas

taip

3.

Šiaulių m. aklųjų ir silpnaregių KN

Daugiaf.

filialas

3000

9

Kultūros ir meno darbuotojai

-

sekretorė

-

VISAGINO m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

KC „Draugystė“

Special.

30000

3

Technikas – statybininkas, drabužių dizaineris.

aktorius

-

taip

2.

Tautinių bendrijų centras

Special.

30000

18

Ikimokykl. Ugdymas, muzikos pedag., pradinių kl. mokytojas, koncertmeisteris, folkloristas, ansamblių vadovai, radiofizikas, ispanų ir vokiečių kalb. mokytojas.

-

Renginių organizatorius, etnografas, scenografas, režisierius

taip

3.

Jaunimo centras „Orbita“

Daugiaf.

30000

9

Režisūra, rusų kalb. Pedagogas, choreografas, folkloristas, instrumentalistas, dailininkas

15. programuotojas, lektorius, skulptorius, grafiti dailininkas, vertėjas, tautodailininkas, diskotekų vedėjas

3. meno vadovai, režisūra

taip

4.

KN „Banga“

daugiaf

30000

12

Instrumentalistas, chorvedys, choreografas, laisvalaikio organizatorius, ikimokykl. Įst. Pedagogas, elektrotechnikas

-

-

-

VILNIAUS m.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyvento

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Etninės kultūros centras

special

600000

11

Etnininkai, pedagogai

11: folklorinių ansamblių vadovai, kult. darbuotojai

Folkloristai, tautodailininkai, kraštotyrininkai, istorikai, mitologai, etnologai

taip

2.

VšĮ Užupoi m. ink.

daugiaf

20000

1

menininkas

-

-

taip

3.

Lietuvių menininkų rūmai

daugiaf

10000

12

Renginių organizatoriai ir koordinatoriai

-

-

-

4.

Vilniaus Rotušė

daugiaf

200000

21

Ceremonmeisteris, renginių kuratoriai, organizatoriai

-

-

Taip

5.

Grigiškių KN

Daugiaf.

12000

7

Chorvedyba, choreografija, organizavimas

10: dailininkas, režisierius, renginių vedėjas

Režisierius, dailininkas, apipavidalintojas, projetų vadovas

taip

6.

Trakų Vokės KC

daugiaf

10000

6

Direktorius, meno mėg. Kol vadovas, koordinatorius, kapelos vadovas, renginių organ., valytoja, pagalbinis darbininkas

Folkloro ansambl.vadovas, diskotekų vedėjas

Dramos būrelio vadovas, choreografas, tautodailininkas

taip

7.

Naujosios Vilnios KC

Daugiaf.

32800

6

Direktorius, meno vadovas, studijų vadovai, chorvedys, vaikų ir jaunimo sektoriaus vadovas

Kultūros proj. Vadovas, diskotekų vedėjas

Choreografas, teatralas, kult. Projektų vadovas, dailininkas, etnininkas, garso ir apšvietimo spec.

Taip

8.

Kirtimų KC

daugiaf

5000

5

Direktorius, meno vadovas, renginių organ., ūkvedys, valytoja

Apsauga, diskotekų vedėjas, elektrikas, kiemsargis, rūbininkas

Choreografas, teatralas

taip

9.

Mokytojų namai

daugiaf

70000

21

6 kult ir meno, 5 ūkio, 10 aptarnauj. personalas

-

-

-

Pastaba: Alytaus m. neturi kultūros centro.

2004 m. duomenys pateikti  pagal LLKC ataskaitų papildomos anketos formą.