Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Naujienos
LR Kultūros ministerija kviečia teikti dokumentus kultūros centrų premijoms gauti
2023-04-27

 

LR kultūros ministerija iki š. m. birželio 15 d. kviečia teikti dokumentus kultūros centrų premijoms gauti. Premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.

Kasmet skiriamos trys lygiavertės premijos. Vieną premiją sudaro 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).

Premijos kultūros centrams skiriamos už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą šiose srityse: 

  • už mėgėjų meno ir (ar) dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą;

  • už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą;

  • už vietos ar regiono kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą.

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą

Papildomą informaciją teikia Lietuvos nacionalinio kultūros centro kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė Jurgita Aleknavičienė, tel. (8 5) 2626 088, el. p. j.aleknaviciene@lnkc.lt.