LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Lietuvos folkloro garso publikacijų fonotekos suvestinė

Lietuvos folkloro garso publikacijų, išleistų 1997 - 2005 metais,  suvestinę galite pamatyti ČIA

1968-2005 metais išleista 384 vienetai Lietuvos folkloro garso publikacijų:
30  vinilinių plokštelių,
190  garsajuosčių,
155 kompaktinės plokštelės, 
9 elektroninės knygos

114 Lietuvos folkloro ansamblių savo lėšomis išleido folkloro garso publikacijas.
Kelmės, Raseinių, Švenčionių, Radviliškio, Šakių, Joniškio savivaldybių rūpesčiu išleido savo kraštų folkloro leidinius ir garso publikacijas.
Leidžiama  9 folkloro garso publikacijų serijos:
“Dainos iš visos Lietuvos” (LLKC)
“Gyvoji tradicija” (LLKC)
“Lietuvių liaudies instrumentinė muzika” (LLKC)
 “Lietuvių folkloro ansambliai” 
“Lietuvių liaudies muzika” (MA)
“Lietuvių tradicinė muzika”(TN)
“Dainų karaliai ir karalienės” (MA)
„1935 -1941 metų fotografo įrašai“ (LLTI)
Jas rengia Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos muzikos akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Tautos namai.

LLKC  folkloro poskyris išleido: 2 vinilines plokšteles,15 garsajuosčių, 11 kompaktinių plokštelių

Išleista 28 vnt. vaikų folkloro garso publikacijos  (17 išleido vaikų ansambliai, 11 bendri folkloro ansamblių ir teminiai įrašai)


Lietuvos liaudies kultūros centre (LLKC) nuo 1995 metų kaupiama
LIETUVOS FOLKLORO GARSO PUBLIKACIJŲ FONOTEKA

1968-2005 m. išleista - 384 garso publikacijos, LLKC fonotekoje sukaupta - 339 vienetai:
30 vinilinių plokštelių,
184 garsajuostės,
118 kompaktinių plokštelių,
7 elektroninės knygos

Fonotekoje trūksta:  45 vienetų (6 garsajuosčių, 37 kompaktinių plokštelių, 2 elektroninių knygų)

2000 m. išleistas leidinys “Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija”

Kiekvienais metais naujausia informacija skelbiama informaciniame leidinyje "Etniniai kultūros renginiai Lietuvoje" ir internete

Parengė Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras