Dainų diena 2018
Mėgėjų meno renginiai Lietuvoje

AktualūsLNKC | Lietuvos mėgėjų meno


2020 m. Lietuvos mėgėjų meno renginiai (visų meno šakų, žanrų mėgėjų meno kolektyvų svarbiausi, stambiausi (tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai, rajoniniai)

2019 m. Lietuvos mėgėjų meno renginiai (visų meno šakų, žanrų mėgėjų meno kolektyvų svarbiausi, stambiausi (tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai, rajoniniai)

Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2018-2020 m. renginių sąrašas (LR ministro įsakymas 2017-07-14 Nr. ĮV-845)


2018 m. 2017 m.  2016 m.  2015 m.  2013 m.   2012 m.  2011 m.