Dainų diena 2018
Naujienos
Įvyko pirmasis Lietuvos nacionalinio kultūros centro tarybos posėdis.
2018-02-09

Vasario 9 d. įvyko pirmasis Lietuvos nacionalinio kultūros centro tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 11 Centro tarybos narių. Posėdyje patvirtintas darbo reglamentas, nurodytos Tarybos teisės ir pareigos, veiklos organizavimas bei kitos nuostatos. Balsų dauguma Tarybos pirmininku išrinktas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Dainų švenčių dirigentas, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas Vytautas Miškinis.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) direktorius Saulius Liausa Tarybos nariams pristatė 2017 m. veiklos ataskaitą, apimančią Dainų švenčių tradicijos tęstinumą, Etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimą, mėgėjų meno tradicijų tęstinumą ir plėtrą, kultūros centrų veiklos koordinavimą ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, UNESCO pripažintų vertybių apsaugą ir globą, bendradarbiavimo ir partnerystės su savivaldybėmis stiprinimą, užsienio lietuvių bendruomenių kultūrinio tapatumo išsaugojimą.

Posėdyje taip pat pristatytos Centro vykdomos veiklos sritys: Dainų šventės tradicijos tęstinumo programa (naujų kūrinių sukūrimas ir įsigijimas, tautinių kostiumų pagaminimas, muzikos instrumentų įsigijimas ir kt.), pasirengimo 2018 m. šventei darbai (sudarytos kūrybinės grupės, parengti scenarijai, vykdoma dalyvių registracija, vyksta šventės dalyvių atrankos, regioninės Dainų šventės, parengti ir išleisti repertuaro leidiniai ir kiti darbai). Pradėtas vykdyti projektas „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, patvirtinti pirmieji nacionalinio Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado reiškiniai. Akcentuotas LNKC vaidmuo saugant ir atkuriant tautinio kostiumo kolekciją, pristatant ją visuomenei, būtinybė sukurti ir įdiegti tautinio kostiumo sertifikavimo sistemą. Jau antrus metus LNKC vykdo naują funkciją – kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, vien per pastaruosius metus seminaruose dalyvavo 3,5 tūkst. kultūros darbuotojų. Aktualus išlieka mėgėjų meno kolektyvų vadovų finansavimo klausimas, naujų kolektyvų kūrimas bei jaunų specialistų pritraukimas į regionus.

Pasidžiaugta, kad Lietuvoje veikia per 3 tūkst. mėgėjų meno kolektyvų, kurių veikloje dalyvauja 37 tūkstančiai dalyvių. Per metus šalies kultūros centruose surengiama daugiau kaip 27 tūkst. renginių, kuriuose apsilanko beveik dešimt milijonų žiūrovų.

Centro tarybos posėdyje taip pat dalyvavo LR Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, Molėtų kultūros centro direktorė Inga Narušienė, Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus, LNKC direktoriaus pavaduotojos Vida Šatkauskienė ir Inga Kriščiūnienė, Choreografijos poskyrio vadovė Živilė Adomaitienė ir vyr. specialistė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, Folkloro poskyrio vyr. specialistė Loreta Sungailienė.