Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Įstatymai

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos civilinis kodekas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

LR kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

LR Kultūros rėmimo fondo įstatymas

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

 

 

2023-03-27 16:45:07