LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Chorai - Aukso paukštė 2023

 

Nominacija Geriausias suaugusiųjų choras ir vadovas

Laureatas Vytauto Didžiojo universiteto akademinis choras „Vivere Cantus“ ir vadovas Rolandas Daugėla 

Vytauto Didžiojo universiteto akademinis choras „Vivere Cantus“ suburtas 2015 m. Mintis atkurti beveik prieš šimtmetį įkurtą VDU mišrų chorą kilo VDU Muzikos akademijos chorvedžiams. Naujasis akademinis mišrus choras pavadintas „Vivere Cantus“ („Gyva muzika“). Entuziastingų choro narių ir choro vadovo Rolando Daugėlos profesionalaus požiūrio į chorinį meną dėka siekiama kelti choro meistriškumą ir deramai atlikti įvairaus pobūdžio ir laikotarpių chorinę muziką. Jaunas, veržlus kolektyvas, kuriame dainuoja akademinė viso universiteto bendruomenė, aktyviai koncertuoja, dalyvauja įvairiuose miesto, šalies bei tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, Lietuvos studentų chorų festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse.

2016 m. II tarptautiniame chorų konkurse „Bratislava Cantat“ (Slovakija), 2018 m. tarptautiniame chorų festivalyje ir konkurse Namestove (Slovakijoje) choras įvertintais aukso diplomais. 2018 m. dalyvavo Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėje „Gaudeamus“. 2019 m. XI aukštųjų mokyklų chorų konkurse-festivalyje „Juventus“ laimėta trečia vieta, tarptautiniame chorinės muzikos konkurse Miedzyzdrojoje (Lenkija) – du aukso diplomai „Musica sacra“ ir šiuolaikinės muzikos kategorijose. 2023 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse choras pelnė I laipsnio diplomą, IX tarptautiniame chorų konkurse „Auksinė Šalčios juosta“ mišrių chorų kategorijoje – „Auksinę Šalčios juostą“, dalyvavo prestižiniame chorų konkurse „Tolosa choral contest“ Tolosoje, Ispanijoje.

Doc. Rolandas Daugėla 2000–2002 m. m. studijavo Lietuvos muzikos akademijos meno aspirantūroje ir įgijo meno licenciato mokslinį laipsnį, vėliau VDU Muzikos akademijos docento pedagoginį laipsnį. Choro dirigentas, choro dirigavimo dėstytojas, mokytojas ekspertas, chorų „Cantate Domino“, „Vivere Cantus“ įkūrėjas ir meno vadovas, Juozo Naujalio muzikos gimnazijos moksleivių choro „Cantica“ meno vadovas ir dirigentas, tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Cantate Domino“ ir 5 tarptautinių chorų festivalių ciklo „Lituania Cantat“ sumanytojas bei meno vadovas. Tarptautinių konkursų komisijos pirmininkas ir narys. 1999 m. Zalcburgo aukštosios muzikos mokyklos „Mozarteum“ profesoriaus Alberto Hartingerio vedamų kursų dirigentas-stažuotojas. 

1998 m. už koncertinę veiklą bei lietuvių choro muzikos propagavimą apdovanotas Lietuvos kultūros ministerijos Stasio Šimkaus I laipsnio premija. 2007 m. pelnė kultūros ir meno stipendiją. 2008 m. mėgėjų meno apdovanojimų „Aukso paukštė“ nominacijos „Tarptautinio spindesio žvaigždė“ laureatas. 2011 m. už nuopelnus Kauno miestui apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu. 2020 m. už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje, studentų choro dirigento kategorijoje, įvertintas Lietuvos chorų sąjungos premija. 2023 už svarų indėlį į Lietuvos ir Kauno miesto kultūrą, chorinės muzikos puoselėjimą ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanotas III laipsnio Santakos garbės ženklu.

 

Nominacija Geriausias vaikų arba jaunimo (moksleivių) choras ir vadovas

Laureatas Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mišrus choras „Krantas“ ir vadovė Neringa Sidaugaitė

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mišrus choras „Krantas“ pirmąjį savo muzikinį sezoną pradėjo skaičiuoti 1997–1998 m. Choro įkūrėjas ir ilgametis vadovas – dirigentas, kompozitorius Leonidas Abaris. Šiuo metu „Kranto“ vadovė – dirigentė Neringa Sidaugaitė, koncertmeisterė – Renata Marcinkutė-Lesieur.
Nuo gyvavimo pradžios iki šių dienų kolektyvas puoselėja akademinio dainavimo bei repertuaro tradicijas – atlieka lietuvių bei užsienio kompozitorių klasikinius bažnytinės ir pasaulietinės chorinės muzikos kūrinius, tačiau į savo repertuarą įtraukia ir šiuolaikinės lietuvių, Europos bei Vakarų šalių chorinės muzikos kompozicijų. Nepaisant chorinės muzikos repertuaro ar žanriškumo, pagrindinis choro tikslas yra kokybiškas, profesionalus, meniškas bei veržlus chorinės programos atlikimas – pristatymas tiek jaunam, tiek brandžiam klausytojui.                                      Choras „Krantas“ aktyviai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, koncertuoja įvairiose erdvėse, gieda šv. Mišiose. Ryškiausi pastarųjų metų laimėjimai: 2021 m. XIII respublikiniame festivalyje-konkurse religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjos Šv. Cecilijos garbei pelnytas I laipsnio diplomas, 2022 m. XIV tarptautiniame sakralinės chorinės muzikos festivalyje „Silver bells“ – I laipsnio diplomas (Latvija), 2023 m. IV tarptautiniame jaunųjų dainininkų kalėdinių dainų konkurse, geriausio vaikų choro iki 15 m. kategorijoje, – I laipsnio diplomas ir Didysis prizas (Latvija), dalyvauta 2022 m. tarptautiniame vaikų chorų festivalyje „Europa Cantat Junior“ (Vilnius), 2023 m. – chorų festivalyje „We Are Singing Cracow“ (Krokuva).

Neringa Sidaugaitė. 2016 m. baigė Nacionalinę M. K. Čiurliono menų mokyklą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. Vytauto Miškinio klasė) – bakalauro ir magistro studijas. 2017 m. I nacionalinio Gedimino Purlio choro dirigentų konkurso I vietos laureatė, 2023 m. IV tarptautinio Juozo Naujalio choro dirigentų konkurso I vietos laureatė, taip pat apdovanota įtikinamiausios J. Naujalio moteto atlikimo interpretacijos diplomu, publikos simpatijų prizu, 2024 m., kaip dirigentė, – tarptautinio sakralinės chorinės muzikos konkurso „Silver bells“ I laipsnio diplomu. Tarptautinių choro dirigavimo konkursų dalyvė („Encounters Over the Choral scores“ (Slovakija), „Romano Gandolfi“ (Italija), jaunųjų dirigentų (Prancūzija) ir kt.).

N. Sidaugaitė nuolat dalyvauja chorinio dirigavimo meistriškumo kursuose, tobulinasi pas tokius dirigentus kaip Georgas Grünas, Māris Sirmais, Gary Gradenas, Agnieszka Franków-Żelazny, Raulis Talmaras ir kt. Yra dirigavusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mišriam chorui, valstybiniams chorams „Polifonija“, „Vilnius“, kameriniam chorui „Aidija“, berniukų ir jaunuolių chorui „Ąžuoliukas“, Vilniaus miesto savivaldybės chorui „Jauna muzika“. Šiuo metu N. Sidaugaitė yra Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mišraus choro „Krantas“ meno vadovė ir dirigentė, taip pat berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ chormeisterė.

 

Nominacija Geriausias naujai susikūręs mėgėjų meno kolektyvas ir vadovas 

Laureatas Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ ir vadovė Danutė Lapienė

Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ vadovės Danutės Lapienės iniciatyva susibūrė 2020 m. pradžioje. Jo dalyvės – dainingos ir aktyvios Jurbarko krašto moterys. Per ketverius kūrybinės veiklos metus Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ savo atliekamas dainas ne tik pristatė įvairiuose renginiuose ir šventėse, bet ir pasiekė ypač svarbių laimėjimų. Choro repertuare – Lietuvos dainų šventės programos, lietuvių liaudies dainos, sutartinės ir pan. Choro koncertmeisterė – Evelina Tamošaitytė.

Nors pandemija laikinai pristabdė ką tik susibūrusio kolektyvo įprastą repeticijų tempą, moterų choras „Saulė“, vos buvo suteikta galimybė, jas atnaujino ir sklandžiai įsiliejo į kultūrinį gyvenimą. Choras ne tik aktyviai koncertuoja Jurbarko kultūros centro ir kitų rajono įstaigų organizuojamuose renginiuose, bet jau spėjo leisti apie save plačiai išgirsti – dainininkės pelnė ne vieną aukštą įvertinimą įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, užmezgė keletą gražių kūrybinių tarptautinių draugysčių.

Moterų choras „Saulė“ – drąsus, veržlus ir iššūkių nebijantis kolektyvas. 2022 m. Vievyje vykusiame chorų festivalyje-konkurse „Mūsų dainose“ pelnė dvi pirmąsias vietas (pasaulietinės bei sakralinės muzikos kategorijose). 2023 m. dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse, kuriame surinko net 87 balus (iš 100) ir buvo įvertintas I laipsnio diplomu, taip pat savo programą pristatė tarptautiniame moterų chorų ir vokalinių ansamblių konkurse „Vox Maris“, kuriame pelnė II laipsnio diplomą. Choras „Saulė“ intensyviai ruošiasi Lietuvos dainų šventei, kovą miestui atstovaus tarptautiniame konkurse Gdanske (Lenkija), tarptautiniame chorų festivalyje Estijoje bei Latvijoje.

Danutė Lapienė Jurbarko kultūros centre pradėjo dirbti 1991 m. Subūrė iki šiol gyvuojantį Jurbarko kultūros centro berniukų chorą „Bildukas“. 2016–2022 m. vadovavo jaunimo mišriam chorui. Moterų chorui „Saulė“ vadovauja nuo 2020 m. Dirbdama ir bendraudama su savo choristais, D. Lapienė stengiasi suteikti jiems dainavimo meno kompetencijų, ugdyti žmogiškąsias vertybes, skatinti kūrybiškumą, pilietiškumą, savarankiškumą, bendravimo gebėjimus, pasitikėjimą savimi, drąsą, toleranciją. Vadovė išsiskiria neblėstančia energija, veiklumu, aktyvumu, naujomis idėjomis ir optimizmu – būtent tai užkrečia choristus, kurie su dideliu noru keliauja į repeticijas ir koncertus. Chorvedė siekia kuo geresnio rezultato, tobulėjimo, kūrybiško augimo su daina.