Dainų diena 2018
RAJONAI A-K

Naudojant duomenis būtina nurodyti informacijos surinkimo šaltinį.

ALYTAUS r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Alytaus KC

33109

7

Kult. Švietimo darbo organizatoriai, kolektyvų vadovai chorvedžiai, dramos rat. Vadovas, istorikas, renginių režisierius, šaltkalvis

-

-

-

2.

Nemunaičio KC

410

3

-

-

-

taip

3,

Daugų KC

4724

3

Kult. Darbo organizatorius, režisierius

-

-

taip

4.

Butrimonių KC

Daugiaf.

2750

4

Chorvedys, choreografas, renginių organiz.

-

dailininkas

taip

5.

Punios KC

2416

3

Įstaigos inžinierius, puč. Orkestro vadovas, valytojas

-

choreografas

taip

6.

Luksnėnų K

daugiaf

4391

6

Chorvedys, teatro rež., badybininkai, valytojai

-

-

taip

7.

Ryliškių KC

daugiaf

504

2

zooinžinierius

Muzikos spec.

Tai[p

8.

Makniūnų KC

-

709

2

Kult. švietimo darbo organizatoriai, aplinkos apsaugos technologas

-

valytojas

taip

9.

Miroslavo KC

-

4478

3

Chorvedys, režisierius

-

-

taip

10.

Kriokialaukio KN

Daugiaf.

2600

5

Kult. Švietimo darbas, inžinierius

-

Diskotekų vedėjas

taip

11.

Alovės LS

daugiaf

2475

-

Masinių reng. Režisierius, meno vadovas

-

-

taip

12.

Pivašiūnų KS

-

2103

2

chorvedyba

choreografija

13.

Simno KN

daugiaf

5549

4

Choreografas, instrumentalistas, muzikantas, žemės ūkio spec.

-

-

taip

ANYKŠČIŲ r.

Eil. Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.darb

sk.

 

Jų specializacijos

Samdomų darb. specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikalingos perkv. Program.?

1.

Anykščių KC

Daugiaf.

11826

16

Vaidyba 1, režisūra 2,

chorvedyba 5, choreografija 4, architekt.ir dizain.2,ork.dirig.1, bibliotek.1

-

Režisierius,instrumentalistas,chorvedys,sporti-nių šokių baletmeisteris

taip

2.

Troškūnų KC

Daugiafunkc. filialas

3600

1

Režisūra 1

-

-

taip

3.

Debeikių KC

Filialas

400

1,5

Režisūra 1, chorvedyba 1

-

-

taip

4.

Viešintų KC

Daugiafunkc.

filialas

700

2

Režisūra 2

-

-

taip

5.

Kurklių KC

556

1,5

Chorvedyba 1, ne kultūros 1

-

-

taip

6.

Burbiškio KC

327

1

Ne kultūros 1

-

-

taip

7.

Andrijoniškio

KC

Daugiafunkc.

filialas

659

1

Puč. instr. vadovas1,

Ne kultūros 1

-

-

taip

8.

Traupio KC

Daugiafunkc.

filialas

800

1

Ne kultūros

-

-

-

9.

Svėdasų KC

Daugiafunkc.

filialas

2200

1,5

Chorinis dirigavimas 1,Ne kultūros 1

-

Režisieriaus

taip

10.

Skiemonių KC

Daugiafunc.

filialas

270

1,5

Puč. orkestro vadovas 1, Ne kultūros 1

-

-

taip

11.

Ažnožerių KC

 

1

Režisūra 1

-

-

taip

12.

Mačionių KC

 

0,5

Ne kultūros 1

-

-

taip

13.

Vaitkūnų KC

 

0,5

Ne kultūros 1

-

-

taip

BIRŽŲ r.

Eil. Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.

darb.

sk.

 

Jų specializacijos

Samdomų darb.

Jų specializacijos

Trūkstamų specialistų

specializacijos

Ar reikalingos perkv. programos

1

Vabalninko KC

Daugiafunkc.

Filialas

2421

12

Režisieriai 2, chorvedžiai 2, choreogrfai 3, folk.ans. vadovas, valytoja

-

-

taip

2

N.Radviliškio KC

2180

5

Kult.veiklos organiz.1, meno vadovai 2, valyt.2

-

-

taip

3

Papilio KC

1500

5

Kult.veiklos organiz.1, meno vadovai 4

-

-

Ne

4

Pačeriaukštės KC

1700

8

Kult.veiklos organiz.1, Meno vadovai 6, valyt. 2

-

-

Taip

ne

5

Parovėjos  KC

880

-

-

Kult.darbo rgan.1, meno vadovai 4, valyt.2

-

6

Pabiržės KC

2144

4

Kult.veiklos organiz.1, meno vadovai 2, valyt.1

-

Meno vadovų –2

taip

7

Širvėnos sen. KC

4985

11

Kult.organizatorė, meno vadovai, valytojos

Kult.organiz.1, meno vad.6,valyt.4

-

 

IGNALINOS r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Ignalinos KC

daugiaf

25000

19

Administratoriai, režisierius, choreografas, chorvedys

-

Instrumentalistas - vokalistas

taip

2.

Ignalinos spec

Specializ.

7000

6

Etnografas, dailininkas, administratorius

-

instrumentalistas

taip

3.

Vidiškių KC

Daugiaf.

filialas

1478

1

Laisv. organizatorius

-

Choreografas, instrumentalistas

-

4.

Šiūlėnų KC

Daugiaf.

filialas

300

1

Laisv. organizatorius

-

Instrumentalistas, choreografas

-

5.

Strigailiškio KC

Daugiaf.

filialas

500

1

Laisv. Organizatorius-

-

Instrumentalistas, choreografas

taip

6.

Tverečiaus KC

Daugiaf.

filialas

670

1

Laisv./ organizatorius

-

Instrumentalistas, choreografas

-

7.

Taujūnų KC

Daugiaf.

filialas

350

1

Laisv. organizatorius

-

instrumentalistas

taip

8.

Rimšės KC

-

-

1

Laisv. organizatorius

-

Instrumentalistas, choreografas

-

9.

Mielagėnų KC

Daugiaf.

filialas

200

1

Laisv. organizatorius

-

instrumentalistas

taip

10.

Mažėnų KC

Daugiaf

filialas

200

1

Laisv. organizatorius

-

Instrumentalistas

taip

11.

Kazitiškio KC

Daugiaf

filialas

200

1

Laisv. iorganizatorius

-

Režisierius

-

12.

Linkmenų KC

Daugiaf.

filialas

1200

2

Laisv. organizatoriai

13.

Grybėnų KC

-

150

1

Laisv. organizatorė

-

instrumentalistas

ne

14.

Didžiasalio KC

Daugiaf.

filialas

2430

3

Administratorius. Meno vadovas, valytojas

-

Kapelos vadovas, choreografas, vokalistas

ne

15.

Dūkšto KC

Daugiaf

filialas

900

2

Režisierius, muzikas

-

choreografas

-

16.

Daugėliškio KC

Daugiaf

filialas

360

2

Laisvalaikio organiz.

instrumentalistas

taip

GARGŽDŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

 

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Gargždų KC

daugiaf

16000

38

Choreografasi, baletmeisteriai, vokalinių, instrumentinių kolektyvų vadovai

-

-

taip

JONAVOS r.

Eil. Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.

darb

sk.

Jų specializacijos

Samdomų darb. specializacijos

Trūkstamų specialistų

specializacijos

Ar reikalingos perkv. programos

1

Jonavos KC

Specializuotas

Mėgėjų meno

35000

3

Režisieriai, apšvietėjas

-

-

taip

2

Dumsių KN

Daugiafunkc.

Filialas

1967

2

Muzikė 1, režisierė 1

-

-

taip

3

Bukonių KN

800

2

Chorinis dirigavimas 1

Bibliotekininkai 2

-

Renginių-teatro režisieriaus

taip

4

Ruklos KN

2000

2

Renginių-dramos režisūra1

Muzikai 2

-

-

taip

5

Panoterių KN

1000

2,5

Dramos kolekt.vadovai 2, chorinis dirigavimas 3,vidurinis 1

-

-

taip

6

Kuigalių KN

560

1,5

Iki mokykl.įstaigų aukl.1,mokosi Klaipėdos univ.,režisūrą 2

-

-

taip

7

Juškonių KN

500

1

Renginių-teatro režisūra

-

-

taip

JONIŠKIO r.

Eil. Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.

darb

sk.

Jų specializacijos

Samdomų darbuot.

specializacijos

Trūkstamų specialistų

specializacijos

Ar reikalingos perkv. programos

1.

Joniškio KC

Daugiafunkc.

13700

20

Choreografai,dailininkas,mėg.teatro rež, puč.ork. vad.,muzikos mokytojai,

Kult.darbo met.-organizat.

-

Mėgėjų teatro režisie-

riaus,kultūrinės veiklos

organiz.-vadybininko

 

2.

Daukšių KC

Daugiafunkc.

Filialas

369

1

Dramos kolektyvo vadovas

   

taip

3.

Gaižaičių KC

642

2

Dramos kolektyvo vad. 2

   

taip

4.

Gasčiūnų KC

400

1

Etnokultūros organizat.1

   

taip

5.

Gataučių KC

880

1

Chorinis dirigavimas

   

taip

6.

Maldenių KC

272

1

Dramos kolektyvo vad.

   

taip

7.

Kirnaičių KC

1500

1

Renginių, kult.švietimo darbo organizatorė

   

taip

8.

Kriūkų KC

1700

1

Vidurinis išsilavinimas

   

Ne

9.

Lieporų KC

505

1

Bibliotekininkė

   

taip

10.

Plikiškių KC

712

1

Bibliotekininkė

-

Muzikos – 1

taip

11.

Rudiškių KC

979

1

Ekonomistė

   

taip

12.

Satkūnų KC

500

2

Bibliotekininkė, inžinierius

   

taip

13.

Skaistgirio KC

2112

3

Dramos režisūra,

choreografija

   

Ne

14.

Stupurų KC

300

1

Dailininkas-vykdytojas

   

taip

15.

Žagarės KC

2500

4

Režisierius,choreografas,

muzikės 2

   

Ne

JURBARKO r.

Eil. Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.

darb

sk.

Jų specializacijos

Samdomų darb.

Jų specializacijos

Trūkstamų specialistų

specializacijos

Ar reikalingos perkv. programos

1.

Jurbarko KC

Daugiafunkc.

10000

35

Kūrybinių 13,5, Ūkio ir administrac. 20,5

-

Režisieriaus,kapelos vadovo

taip

2.

Baltraitiškių KC

300

1

 

-

   

3.

Girdžių KC

1000

4

 

-

-

 

4.

Juodaičių KC

1000

2

-

-

-

 

5.

Kartupių KC

500

1

-

-

-

 

6.

Pašaltuonio KC

800

1

-

-

-

 

7.

Smalininkų KC

2000

2

 

-

-

 

8.

Stakių KC

800

5

 

-

-

 

9.

Tamošių KC

800

1

 

-

-

 

10.

Vadžgirio KC

2400

4

 

-

-

 

11.

Veliuonos KC

2216

3

 

-

-

 

12.

Vytėnų KC

873

1

 

-

-

 

13.

Žindaičių KC

Daugiafunkc.Filialas

1000

1

 

-

-

 

KAIŠIADORIŲ r.

Eil.

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

 

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Kaišiadorių KC

daugiaf.

30000

72

Kultūros profilio 25, pedagoginio humanitarinio 8, vidurinio 5, kitos specializacijos 10: technikas, elektrikas, agronomas, statybos technikas, prekybininkas, ekonomistas, programuotojas, chemikas

-

-

taip

KAUNO r.

Eil. Nr.

 

Vietovė

 

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.

darb

sk.

Jų specializacijos

Samdomų darb.specializacijos

Trūkstamų specialisų

specializacijos

Ar reikalingos perkv. Programos?

1.

Kauno r. KC

Daugiafunkc.

         

taip

2.

Kauno r

Daugiafunkc.

Edukacinės kr.

 

2

Dramos režisūra, chorvedyba

 

Folkloro,

Projektų vadybos

taip

3.

Kauno r. KC

Daugiafunkc.

Etninės kul.,Mėgėjų meno

5000

3,5

Chorvedė,etnokultūros, koncertmeisterė

Dramos ir šokių kol. vadovų, darbui su jau-

nimu spec,tautodailės

4.

Kauno r.

Daugiafunkc.

1350

2

       

5.

Kauno r.KC

Daugiafunkc.

Mėgėjų meno

1700

2

 

Kultūri-

Etnokultūros ir

Choreografijos

ne

6.

Karmėlavos KC

 -  -  -  -  --

Folkloro

ne

7.

Batniavos KC

Daugiafunkc.

1500

2

Meno vadovas, dramos kol

Vadovas

 

Kaimo kapelos vadovo

 

8.

Raudondvario KC

7000

6

Renginių režisūra,vadyba,l.instrumentų,chorvedyba,

choreografija,režisūra

Sport.šok

aerobikos instr., dailin. garso op

Folkloro,puč.ork. vadovo,raštvedybos

 

9.

Rimgaudų KC

3000

5

     

taip

10.

Domeikavos KC

6000

4

Chorvedys, choreografas,Režis., instr.ork.vadovas

Koncert-

meisteris

   

11.

Kauno r. KC

959

2

   

Choreografijos,dramos

 

12.

Garliavos KC

13000

9,75

 

Sportinio

prof.

Teatro rež.,pram.,mod.

klasik.šok.vadovų,

chorvedžio

taip

13.

Neveronių KC

3200

3,5

       

14.

Taurakiemio KC

Daugiafunkc.

1800

4

Kult.vadybos,tautodailės 2

Instrum.muzikos specialist

   

ne

15

Ilgakiemio KC

4500

5

Choreografija,chorvedyba

 

Renginių vedėjo

taip

16.

Aišėnų KC

3200

4

Chorvedys,choreografė,

Instrumental.,režisierius

 

Renginių vedėjo

taip

17.

Čekiškės KC

 

2,5

Režisierius, choreografas,

kapelos vad.,direktorius

   

taip

18.

Vilkijos KC

2500

3,5

Muzikė, režisierė,direkt.

 

Puč. orkestro vadovo’

Choreografo

taip

19.

Vandžiogalos KC

1950

4

Choreografas, chorvedys, režisierius,reginių organiz.

Folklorui

Kap.vadovo-instrum.

Dailininko-apipavidolintojo

taip

20.

Vaškonių KC

1300

2

Liaud.instrum.specialistas

 

Kaimo kapelos vadovo

taip

21.

Zapyškio KC

2400

6

     

taip

22.

Pagynės KC

1200

1

Vadybininkas

   

taip

23.

Lapių KC

2150

1

Orkestro solistas,pedagog.

 

Choreografo

taip

24.

Rokų KC

1040

5

Direkt.,choreografė, instru

mentalis.2, režisierė,tapy-

toja,valytoja

   

taip

25.

Ežerėlio KC

2300

4,5

Direkt.,choreografė,režisierė,folkloristė, l.instrum.,

choreografės 2

Savano-

riai

 

ne

KELMĖS r.

Eil. Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.

darb

sk.

Jų specializacijos

Samdomų darb.specializacijos

Trūkstamų specialistų

specializacijos

Ar reikalingos perkv. programos

1.

Kelmės KC

Daugiafunkc.

11000

10

Kultūros ir švietimo

 

Estradinės grupės vadovo (1)

Taip

Neakiv.

2.

Gaštynų KC

Daugiafunkc.

Filialas

328

1

Kultūros ir švietimo

 

-

Taip

neakiv.

3.

Kražių KC

Daugiafunkc.

1271

3

Dailės ir technologijų mokytoja, paveldosaugininkė

Kultūri-

nis

Choreografo, meno vadovo (2)

taip

4.

Kražių KC

Karklėnų fil.

Daugiafunkc.

Filialas

801

1

-

-

-

taip

5.

Kražių KC

Pašilės fil.

465

1

Statybininkas

-

Meno vadovo (1)

taip

6.

Kražių KC

Petrališkės fil.

673

1

Buhalterė

-

Meno vadovo (1)

taip

7.

Kražių KC

Mutkiskės fil.

416

1

Dramos kolektyvo vadovė

-

Meno vadovo (1)

 

8.

Liolių fil.

1837

1

Kultūros ir švietimo

 

Meno vadovo (1)

Taip

neakiv.

9.

Lupihų fil.

2066

2

Žemės ūkio

 

-

Taip

neakiv.

10.

Maironių fil.

1185

1

Žemės ūkio

 

Meno vadovo (1)

Taip

neakiv.

11.

Pakražančio KC

Žalpių fil.

Daugiafunkc.

Filialas

528

1

Kultūrinė

-

-

taip

12.

Pakražančio KC

Stulgių fil.

565

1

Komercinė

-

-

taip

13.

Pakražančio KC

Daugiafunkc.

1080

2

Kultūrinė, socialinė

-

Choreografo (1)

Taip

Neakiv.

14.

Šaukėnų KC

Vidsodžio fil.

Daugiafunkc.

Filialas

646

1

Vidurinis išsilav.

-

Meno vadovo (1)

taip

14.

Šaukėnų KC

Daugiafunkc.

2560

2

Kultūrinė, elektrotechnikas

Kultūri-

nės

Choreografo (1)

taip

15.

Tytuvėnų KC

Šedbarų

Daugiafunkc.

Filialas

588

2

Pedagoginis, vidurinis

   

taip

16.

Tytuvėnų KC

Mockaičių

495

1

Žemės ūkio

-

-

taip

17.

Tytuvėnų KC

Krauorių

402

1

Žemės ūkio

-

-

taip

18.

Tytuvėnų KC

Pagryžunio

1297

2

Kultūrinė

-

-

taip

19.

Tytuvėnų KC

Daugiafunkc.

3000

3

Kultūrinė

-

Renginių organizatoriaus (1)

taip

20.

21.

Užvečio KC

Junkilų fil.

Daugiafunkc.

Filialas

832

2

Kultūrinis

-

-

taip

22.

Užvenčio KC

Vaiguvos fil.

Dagiafunkc.

Filialas

1243

2

Kultūrinis, žemės ūkio

-

Choreografo (1)

taip

23.

Užvenčio KC

Daugiafunkc.

1540

5

Kultūrinis, pedagoginis, žemės ūkio

Kultū-

rinis

Choreografo (1)

taip

KĖDAINIŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Akademijos KN

daugiaf

3500

6

Administratorius, meno vadovai, valytojas

-

Režisierius, dailininkas

taip

2.

Ažytėnų Bendruomenės namai

Daugiaf.

500

2

Administratorius, valytojas

-

Meno vadovas

taip

3.

Devynduonių KN

Daugiaf.

1030

4

Adminitratorius, meno vadovas, renginių organ., valytojas

-

-

taip

4.

Josvainių KN

Daugiaf.

2034

3

Adminitrat., meno vad. valytojas

-

Renginių režisierius

taip

5.

Kalnaberžės bendruomenės namai

Daugiaf.

440

1

administratorius

-

Meno vadovas

taip

6.

Krakių KN

daugiaf

2011

5

Administr., meno vad., reng. Organiz., valytojas

-

-

taip

7.

Meironiškių bendruomenės namai

daugiaf

540

2

Administr., valytojas

-

Meno vadovas

taip

8.

Nociūnų bendr. namai

Daugiaf.

430

2

Administr. valytojas

-

-

taip

9.

Pagirių KN

Daugiaf.

700

1

administratorius

-

Meno vadovas

taip

10.

Pelėdnagių KN

daugiaf

4280

5

Administratorius, meno vadovas

-

choreografas

taip

11.

Pernaravos se. Kultūrinės veiklos organizatoriai

daugiaf

1855

2

Kult. Veiklos organizatorius, meno vadovas

-

režisierius

taip

12.

Surviliškio KN

Daugiaf.

800

4

Meno vadovas.adminitratorius, valytojas

-

Režisierius, meno vadovas

taip

13.

Šėtos KN daugiaf.

1500

3

Adminitrat., meno vadovas, valytojas

-

-

Meno vadovas, režisierius

taip

14.

Tiskūnų bendruomenės namai

Daugiaf.

470

3

Adminitratorius, meno vadovas, valytojas

-

-

taip

15.

Truskavos KN

Daugiaf.

Daugiaf

1710

4

Adminitratorius, mano vadovai, valytojas

-

-

taip

16.

Vilainių KN

Daugiaf.

1550

5

Administratorius, meno vadovai

-

-

taip

KRETINGOS r.

Eil. Nr.

Vietovė

 

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.

darb

sk.

Jų specializacijos

Samd.darb. sk.

Jų specializacijos

Trūkstamų specialisų

specializacijos

Ar reikalingos perkv. programos

1.

Kretingos KC

Daugiafunkc.

21480

22

Chorvedžiai, dramos kol. režisieriai, masinių reng.rež.,choreografas, puč.orkestro vadovas

     

taip

2.

Baublių KN

850

2

Režisierius,instrumentalis-

tas-liaudininkas

   

Chorvedžio,

Choreografo

taip

3.

Budrių KN

400

2

Chorinis dirigavimas,

Ž.ū.buhalt.apsk.ekonomist.

     

taip

4.

Darbėnų KN

3000

4

Chorvedys,instrum.-liaudi-

ninkas, dramos kol.režisie

rius, choreografas

     

taip

5.

Grūšaukės KN

824

2

Muzikos mokytojas,

zootechnikas

   

Choreografo (1)

taip

6.

Jokūbavo KN

845

2

Režisierius, chorvedys

   

Instrumentalisto liaudi-

ninko

taip

7.

Juodupėnų KN

382

2

Instrumentalistas zootech-

nikas

   

Režisieriaus (1)

taip

8.

Kalniškių KC

 

2

Choreogrfas,chorvedys

   

Režisieriaus (1)

taip

9.

Kartenos KN

Daugiafunkc.

Filialas

1200

4

Chorinis dirigavimas, peda

gogas, instrumentalistas

   

Choreografijos (1)

taip

10.

Kūlupėnų KN

1889

3

Šokio pedagogika,chorinis

dirigavimas,instrumental.

   

Režisieriaus (1)

taip

11.

Kurmaičių KC

1136

2

Režisierius, agronomas

   

Chorvedžio, instrumentalisto

taip

12.

Laivių KN

2300

2

chorinis dirigavimas,

pedagogė

Choreografo (1)

taip

13.

Laukžemės KN

578

2

Instrumentalistas,

zootechnikas

   

Choreografo (1)

taip

14.

Lazdininkų KC

632

1

Biudžeto apsakaita

   

Chorvedžio arba instru-

mentalisto, choreografo

taip

14.

Rauguviškių KN

1500

2

Statybininkas, pedagogas

   

Instrumentalisto

taip

15.

Rūdaičių KN

2000

2

Chorinis dirigavimas,

Renginių režisierius

   

Choreografijos (1)

ne

16.

S.Įpilties KN

892

3

Chorvedys

   

Režisieriaus (1)

taip

17.

Šukės KN

603

2

Instrumentalistas-liaudinin

kas, dramos kol. režisier.

   

Choreografo (1)

 

18.

Vydmantų KN

2800

2

Chorinis dirigavimas, pedagogika

   

Režisieriaus, instrumentalisto,choreografo

taip

KUPIŠKIO r.

Eil. Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etat.

darb

sk.

Jų specializacijos

Samdomų darb.

Jų specializacijos

Trūkstamų specialistų

specializacijos

Ar reikalingos perkv. programos

1.

Kupiškio KC

Daugiafunkc.

26700

42

Režisieriai, chorvedžiai,

etnografai, choreografai

-

Instrumentalisto,sportinių šokių spec.,chorve-

džio, dailininko (4)

Ne

2.

Kupiškio sav.

26700

81

Režisieriai,choreografai,

muzikantai,dramistai,

etnografai

 

Instrumentalisto, sortinių šokių special., chorvedžio, dailininko

 

3.

Šimonių KC

Daugiafunkc.

Filialas

606

3

Chorvedys, vyr.special.-

tautodailininkė

-

2

taip

4.

Šepetos KC

699

2

Bibliotekininkė, chorvedys

     

5.

Subačiaus KC

1799

4

Chorvedžiai 2, režisierė

     

6.

Skapiškio KC

830

5

Teatro režisierė, kult.darbo

organizatorius,chorvedys

     

7.

Salamiesčio “

420

1

Orkestro vadovas

     

8.

Rudėlių KC

528

2

       

9.

Noriūnų

Specializuotas

Filialas

2100

2

Dailininkas, keramikė

     

10.

Daugiafunkc.

Filialas

2100

3

Chorvedė

 

Choreografė

taip

11.

Naivių LC

480

2

   

Muzikanto

 

12.

Lukonių KC

566

1

Kult.-švietimo darbo org.

   

taip

13.

Laičių KC

269

2

       

14.

Antašavos KC

620

3

Bibliotekininkė, chorvedė

     

15.

Alizavos KC

868

3

dailininkė

     

16.

Adomynės KC

350

2

chorvedė

     

17.

“Amicus” J.C.

8347

4

chorvedys

     

 

2004 m. duomenys pateikti  pagal LLKC ataskaitų papildomos anketos formą.