Dainų diena 2018
RAJONAI T-Ž

Naudojant duomenis būtina nurodyti informacijos surinkimo šaltinį.

TAURAGĖS r.

Eil. Nr.

Vietovė

KC funkcija

Aptarnauja gyventojų

Etatin.darb.sk.

 

Jų specializacijos

Samd.darb. sk.

Jų specializacijos

Trūkst.spec.

Ar reikalingos perkv. programos

1.

Tauragės sav. KC

daugiafunkcinis

50 000

9

Chorvedys, baletmeisteris, režisierius, dailininkas, instrumentalistas

-

-

Režisierius, vadybininkas, akomponiatorius

Taip

2.

Lauksargių KC

Filialas

1500

2

Chorvedė, instrumentalistas

-

-

Dramos, choreografij.

Taip

3.

Mažonų KC

Filialas

1800

2

Ekonomistas, pedagog.

-

-

Choreografas, režis.

Taip

4.

Lomių KC

Filialas

-

2

-

-

-

-

Taip

5.

Pagramončio KC

Filialas

850

1

-

-

-

Režisierius, choreogr.

 

6.

Pilzūdo KC

Filialas

1283

1

buhalteris

-

-

Instrumentalistas, chorvedys

Taip

7.

Skaudvilės KC

Filialas

2500

3

Režisierius, chorvedys

-

-

-

Taip

8.

Žygaičių KC

Filialas

1225

1

Kasininkas - kontrolierius

-

-

chorvedys

Taip

9.

Sartininkų KC

Filialas

900

1

choreografas

-

-

instrumentalistas

Taip

10.

Batakių KC

filialas

1828

2

Ikimok. Įst. pedagogas, chorvedys

-

-

-

Taip

11.

Dapkiškių KC

filialas

3049

3

Pradin. Kl. Mokytojas, technikas - elektrikas, chorvedys

-

-

-

Ne

12.

Dauglaukio KC

filialas

640

2

Ikimok. Įst. Pedagogas, renginių režisierius.

-

-

-

Taip

13.

Eičių KC

filialas

500

2

Bibliotekininkas, choreografas.

-

-

-

Taip

14.

Kunigiškių KC

filialas

580

3

Agronomas, režisierius, chorvedys.

-

-

-

Taip

TELŠIŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Telšių KC

daugiaf

35000

37

Klubininkystė, tekstilės dizainas, etnografas, režisierius, choreografas, chorvedys, instrumentalistas

19: dailininkai, siuvėjai, režisieriai, scenografas

Chorvedys, choreografas, režisierius, instrumentalistas

taip

2.

Buožėnų KC

Daugiaf.

1500

2

Choreografas, instrum.

-

vokalistas

taip

3.

Viešvėnų KC

Daugiaf.

1800

4

Chorvedys, bibliotekinin.,

-

Instrumentalistas, choreografas

taip

4.

Gadūnavo KC

Daugiaf.

600

3

Choreografija, instrumentalistas, chorvedys

-

režisierius

taip

5.

Šembūtų

Daugiaf.

600

2

Muz. mokytojas

-

choreografas

taip

6.

Žarėnų KC

Daugiaf.

1000

5

Chorvedys, režisūra, choreografas, valytojas, darbininkas

-

instrumentalistas

taip

7.

Upynos KC

Daugiaf.

780

3

Chorvedys, choreografas, instrumentalistas

-

Muzikos mokytojas, režisierius

taip

8.

Kirklių KC

Daugiaf.

240

1

chorvedys

-

Režisierius, choreografas

taip

9.

Kaunatavos KC

Daugiaf.

790

1

režisierius

-

Muzikos spec.

Taip

10.

Luokės KC

Daugiaf.

1230

3

Chorvedys, spec pedagogas

-

Choreografas, režisierius

taip

11.

Ryškėnų KC

Daugiaf.

2500

Chorvedys, choreografas, dramos režisierius, muzikos pedag.

-

Renginių organizat

taip

12.

Nevarėnų KC

Daugiaf.

2000

4

Choreografas, dramos režisūra, folkloristas, instrumentalistas

-

vokalistas

taip

13.

Tryškių KC

3380

5

Liaudies instrum., choreografas, režisierius, folkloristas

-

Renginių režisierius

taip

14.

Degaičių KC

2599

4

Bibliotek., meno kol. Vadovas, puč. Instr. vadovas

-

choreografas

taip

15.

Varsčių KC

2000

10

Liaudies instr., bibliotekininkas

-

-

taip

16.

Varnių KC

900

4

Muz. Pedag., choreografas

-

Renginių rež., chorvedys

ne

TRAKŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Trakų KC

Daugiaf.

5725

47

Režisūra 5, lietuvių klb 2, artistas dėstytojas 1, choreografija, dailė, buhalterinė apskaita 3, dizainas, administravimas, elektrikai 3, filologija, siuvimo technologija, pedagogika, kino technikai 3, tekintojas, tinkuotojas

14:etnomuzikologas, chorvedys, vargoninkas, akordeonistas, birbyninkas, solinis dainavimas,

-

taip

2.

Aukštadvario KC

Daugiaf.

1705

2

Režisūra, kino mechanikas

Agronomas, žemės ūkio mechanizatorius, triubos spec.

-

taip

3.

Rūdiškių KC

2524

3

Muzikantas, chorvedys

Švietimo darbo spec.

-

-

4.

Paluknio KC

1332

2

Choreografija, kino mechanikas

4: muz. Mokytojas, pedagogas, kultūros-švietimo spec, psichologas

-

-

5.

Tiltų KC

534

2

Pedagogas - psichologas

2:buhalteriai

-

6.

Lentvario KC

Daugiaf.

filialas

11821

4

Pramogų organizatorius, kino mechanikas, pedagogas

-

taip

7.

Onuškio KC

1411

2

Renginių režisierius, bihalteris

-

-

-

8.

Dusmenų KC

Daugiaf.

filialas

536

2

Ryšių technikai 2

-

-

taip

9.

Grendavės

Daugiaf

Filialas

840

2

choreografija

Muzikos mokytoja

-

taip

UKMERGĖS r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Ukmergės KC

daugiaf

29000

10

5 kult. darbo organiz., 2 chorvedžiai, , inžinierius, kino įren. eksplotatorius

-

-

-

2.

Tulpiakiemio KC

490

1

-

-

-

-

3.

Liaušių KC

Daugiaf

filialas

430

2

Muzikos mokytojas

-

-

-

4.

Laumėkų KC

290

1

-

-

-

-

5.

Petronių KC

Daugiaf

filialas

475

1

Linų verpėja

-

-

-

6.

Balekių KC

Daugiaf

filialas

260

1

-

-

-

-

7.

Žeimių KC

Daugiaf

filialas

400

2

virėja

-

-

-

8.

Lyduokių KC

-

500

3

Pradinių kl. Mokytojas, elektros prietaisų gamyba

-

-

-

9.

Želvos KC

-

1320

3

Veterinarijos felčeris, 2 kult. darbo organ.

-

-

-

10.

Užugirio KC

300

2

Chorvedyba, agronomas

-

-

-

11.

Siesikų KC

Daugiaf

filialas

600

3

Choreografas, instr. Ansamblio vadovas, istorijos mokytojas

-

-

-

12.

Vidiškių KC

Daugiaf

filialas

800

3

Technologai, chorvedys

-

-

-

13.

Žemaitkiemio KC

540

1

zootechnikas

-

-

-

14.

Antakalnio KC

300

1

-

-

-

taip

15.

Pabaisko KC

Daugiaf

filialas

350

1

choreografas

-

-

-

16.

Šventupės KC

900

3

Chorvedyba, inžinierius, technikas

-

-

-

17.

Deltuvos KC

Daugiaf.

filialas

780

4

Agronomas, chorvedys, bibliotekininkas

-

-

-

18.

Taujėnų KC

Daugiaf

filialas

823

4

Bibliotek., muz. mokytojas, pedagogas, hidrotechnikas

-

-

taip

19.

SližiųKC

500

2

Chorvedys, technologas

-

-

-

20.

Krikštėnų KC

Daugiaf

filialas

257

2

Knygų prekių spec., zootechnikas

-

-

-

21.

Dainavos KC

Daugiaf

filialas

490

3

Liaudies instr. Orkestro vadovas, buhalteris

-

-

-

22.

Veprių KC

Daugiaf

filialas

850

5

Ikimokyklinių įst. Spec., pradinio ugdymo spec., muzikos pedagogas, šaltkalvis

-

-

-

UTENOS r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

 

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Utenos KC

Daugiaf.

-

3,5

Teatro režisierius, dailininkas

-

Scenografijos specialistas

taip

2.

Biliakiemio KN

800

2,5

-

-

-

taip

3.

Vaikutėnų KC

700

3,5

-

-

Meno vadovas, choreografas

taip

4.

Pačkėnų KC

550

1

režisūra

-

Meno vadovas, choreografas

taip

5.

Vyžuonių KC

2270

1

-

-

Meno vadovas

taip

6.

Radeikių KC

Daugiaf.

-

1

administratorius

-

-

taip

7.

Kuktiškių KN

filialas

967

1

administratorius

Prižiūrėtojas, 3 kūrikai

choreografas

taip

8.

Daugailių KN

300

1

administratorius

-

-

taip

9.

Saldutiškio KN

800

3

chorvedyba

-

-

-

10.

Kirdeikių KN

400

1

chorvedys

-

-

11.

Tauragnų KN

Daugiaf.

1600

2

Teatro režisierius, kultūros darbo metodininkas

-

Liaudies kapelos vadovas, vokalinio ansamblio vadovas

ne

12.

Sudeikių KN

Daugiaf.

1300

3

Pramoginės grupės vadovas, kult. Renginių organizatorius

-

-

taip

13.

Sirutėnų KN

daugiaf

250

1

Muzikos mokytojas

-

-

taip

14.

Kišūnų KN

filialas

210

-

-

-

-

taip

15.

Užpalių KN

960

7

Teatro režisierius, pramogų režisierius

kūrikai

Choreografas, ūkinio darbo spec.

Taip

16.

Kaniūkų KN

filialas

500

1

-

-

Meno vadovas

taip

VARĖNOS r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Varėnos KC

Daugiaf.

11000

22

Chorvedys, choreografas, etnografas, režisierius, instrumentalistas, muzikos mokytojas, kult. Renginių režisierius

-

-

taip

2.

Tolkūnų LC

filialas

420

1

Kult. Renginių organizatorius

-

-

taip

3.

Panaros KN

filialas

554

1

-

-

-

taip

4.

Kabelių KN

filialas

470

1

-

-

-

taip

5.

Dubičių KN

filialas

616

1

-

-

-

taip

6.

Krūminių KN

filialas

580

2

-

-

-

taip

7.

Marcinkonių LPC

filialas

1300

2

režisūra

-

-

taip

8.

Senosoi Varėnos laisvalaikio salė

filialas

1400

1

-

-

-

taip

9.

Sarapiniškių LPC

filialas

400

1

-

-

-

taip

10.

Merkinės LPC

filialas

2128

3

Choreografas, etno vadovas

-

-

taip

11.

Matuizų LPC

filialas

1200

2

režisierius

-

-

taip

12.

Valkininkų KN

filialas

1200

2

Klubinio darbo organizatorius

-

-

taip

13.

Valkininkų geležinkelio st. Laisv. salė

filialas

615

1

-

-

-

taip

14.

Krivilių LPC

620

1

režisierius

-

-

-

taip

15.

Vilkiautinio LPC

filialas

600

1

-

-

-

taip

16.

Nedzingės LC

filialas

500

1,5

-

-

taip

17.

Kybyšių LC

filialas

600

1

-

-

taip

18.

Žilinų LPC

filialas

1000

2

Kultūros – švietimo darbas

-

-

taip

19.

Vydenių LPC

filialas

729

1

pedagogas

-

-

taip

20.

Kaniavos LPC

filialas

800

2

-

-

-

taip

21.

Perlojos LC

filialas

800

2

-

-

Reginių organizatorius

taip

22.

Gudžių LPC

filialas

800

2

-

-

-

taip

VILKAVIŠKIO r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1

Vilkaviškio KC

Daugiaf.

24500

45

Direktorius, kolektyvų vadovai, choreografai, akomponiatoriai, kult. Reng. Organizatoriai, garso operatorius, dailininkas, apšvietėjas, vyr. Finansininkas, apskaitininkė, bilietų platintojas, valytojos, darbininkai, fotografas, vairuotojas

2

Kolektyvų vadovai

taip

2.

Kybartų KC

Daugiaf.

9500

18

Meno vadovai, choreografas, koncertmeisteriai, kult. Renginių organizatorius, dirigentas, garso technikas, kasininkas, finansininkas, dir. Pavaduotojai, valytojai, pagalbiniai darbininkai

kūrikai

Kult. Renginių organizatoriai

-

3.

Vištyčio KN

filialas

930

2

Mėgėjų meno kol. Vadovas, kult. Renginių organiz.

-

-

taip

4.

Virbalio KN

filialas

2230

2

Mėgėjų meno kol. Vadovas, ūkvedys

-

-

-

5.

Pajevonio KN

filialas

1709

-

-

-

-

-

6.

Girėnų KN

filialas

500

1

Mėgėjų meno kol. vadovas

-

-

-

7.

Karklinių KN

filialas

2050

1

Kultūrinio darbo organizatorius

-

Kolektyvo vadovas

-

8.

Pilviškių KN

filialas

2790

3

Kult. Darbo organizatorius, kolektyvo vadovas

-

-

-

9.

Gražiškių KN

filialas

2172

4

Kultūrinio darbo organizatorius, kolektyvo vadovas

-

-

-

10.

Gižų KN

filialas

3338

3

Kolektyvo vadovas

-

Kultūrinio darbo organizatorius

-

11.

Bartininkų KN

filailas

4409

2

Kult. Darbo organizatorius, kolektyvo vadovas

-

1

-

12.

Alvito KN

Filialas

7500

2

Kolektyvo vadovas

-

-

-

VILNIAUS r.

Eil.

Nr

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etat.

Darbuotojai

 

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializaci-jos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikalingos perkv. Prog-ramos?

1.

Avižienių KC

Daugiaf

4585

5

Režisūra, chorvedyba, choreografija 2

-

Kapelos vadovas

taip

2.

Bezdonių KN

Daugiaf

1200

4

Dailininkas, chorvedys, direktorė, valytoja,

moksleivis

choreografas

taip

3.

Buivydiškių KN

Daugiaf

1100

4

Režisūra, chorvedyba, folkloras

-

-

taip

4.

Buivydžių KN

Daugiaf

1300

2

Režisierius, choreografas

Diskotekų vedėjas

-

 

5.

Dūkštų KN

Daugiaf

1500

3

Choreografija, chorvedyba

-

-

taip

6.

Eitminiškių KN

Daugiaf

300

2

Direktorė, akordeonas – kolektyvų vadovė

-

-

-

7.

Glidiškių KN

Daugiaf

900

2

chorvedyba

-

Choreografija, renginių režisūra

taip

8.

Grigaičių KN

Daugiaf

2000

3

chorvedyba

Diskotekų vedėjas

-

taip

9.

Juodšlių KN

Daugiaf

5000

5

Chorvedyba 2, direktorė

Diskotekų vedėjas

-

taip

10.

Kalvelių KN

Daugiaf

2500

5

Chorvedyba 2

Diskotekų vedėjas

-

taip

11.

Lavoriškių KC

Daugiaf

1800

4

Etnomuzikologija, chorvedyba, akordeonas

-

Sporto ir dailės specialistai

taip

12.

Maišiagalos KN

Daugiaf

1800

2

chorvedyba

-

-

taip

13.

Marijampolio KN

Daugiaf.

950

3

Chorvedyba, choreografija

-

-

-

14.

Medininkų KN

Daugiaf

1500

4

Kultūros darbo organizatorius, režisūra

Diskotekų vedėjas

-

taip

15.

Nemenčinės KN

Daugiaf

6000

15

Šokių ansambliai, pramoginių, lėlių teatrai, pramoginės muz. vad

Diskotekų vedėjas

Masinių renginių organizatorius, režisierius

taip

16.

Paberžės KN

Daugiaf

3000

5

chorvedyba

-

Renginių režisūra

taip

17.

Rudaminos KN

Daugiaf

3500

8

Direktorius, kino mechanikas, meno vadovas 2, choreografas, dailininkas, apipavidalintojas

-

Režisierius, choreografas

taip

18.

Savičiūnų KN

Daugiaf

3000

4

Režisūra, chorvedyba

Diskotekų vedėjas

-

taip

19.

Sudervės KN

Daugiaf

1000

4

Kapelos vadovas, ansamblio vadovas, direktorė, sporto org.

Diskotekų vedėjas

-

taip

20.

Siužionių KN

Daugiaf

650

3

Liaudies instrumentalistas, akordeonas

-

-

taip

21.

Čekoniškių KS

Daugiaf

300

2

Muzikos mokytojas

-

-

taip

22.

Karvio šokių salė

Daugiaf

350

3

Administratorius, chorvedys

-

-

taip

23.

Pikeliškių šokių salė

Daugiaf

693

1

Administratorė - folkloristė

-

-

taip

24.

Rastinėnų šokių salė

Daugiaf

650

1

Adminmistratorė, valytoja

Diskotekų vedėjas

-

Taip

25.

Skirlėnų šokių salė

Daugiaf

750

2

Administratorius, kapelos vadovas

-

-

-

26.

Vaidotų šokių salė

Daugiaf.

1500

2

Chorvedyba, bibliotekininkas

-

-

Taip

27.

Vėriškių šokių salė

Daugiaf

350

1

administratorius

-

Kultūros darbo specialistas

taip

ZARASŲ r.

Eil

Nr.

Vietovė

KC funkci-ja

Aptarnauja gyventojų

Etatatiniai

Darbuotojai

Jų specializacijos

Samdomų darbuotojų specializacijos

Trūkstamų specialistų specializacijos

Ar reikal. Perkv. Prog-ramos?

1.

Zarasų KC

Daugiaf.

22000

100

Kultūros darbo specialistai 52, kitų specialybių 48

-

Teatro režisierius, renginių režisierius

Taip

2.

Antalieptės kaimo salė

-

370

3

-

-

-

-

3.

Antazavės kaimo salė

-

460

4

-

-

-

-

4.

Avilių kaimo salė

-

370

4

-

-

-

-

5.

Degučių kaimo salė

-

1176

5

-

-

-

-

6.

Dusetų kult.namai

-

860

12

-

-

-

-

7.

Imbrado kaimo salė

-

1180

3

-

-

-

-

8.

Sadūnų kaimo salė

-

140

2

-

-

-

-

9.

Salako kult.namai

-

590

8

-

-

-

-

10.

Samanių kaimo salė

-

190

4

-

-

-

-

11.

Suvieko kaimo salė

-

300

4

-

-

-

-

12.

Smalvų kaimo salė

-

220

1

-

-

-

-

13.

Turmanto kaimo salė

-

1840

7

-

-

-

-

2004 m. duomenys pateikti  pagal LLKC ataskaitų papildomos anketos formą.